"Eldre og bolig" for tredje gang

19. mai arrangerer NBBL sammen med Husbanken og Statens seniorråd den årlige boligkonferansen "Eldre og bolig" på Gardermoen.
Delta på boligkonferansen "Eldre og Bolig" (foto: Scanpix).
Et viktig grunnlag for konferansen ligger i arbeidet som eldregruppa i NBBLs framtidsprosjekt har gjort. Gruppa har tatt utgangspunkt i at eldre vil bo lengst mulig i eget hjem.
 
-Utfordringen ligger i behovet for utbedring og utvikling av eksisterende boliger for å møte framtidens behov for tilgjengelighet, samtidig som det selvsagt også må bygges nye tilgjengelige boliger sentralt i forhold til servicetilbud. sier Bente Johansen, prosjektleder for NBBLs Framtidsprosjekt 2030.
 
Lederen for eldregruppa i NBBLs framtidsprosjekt er tidligere partisekretær i Ap, Ivar Leveraas, nå leder for Statens seniorråd. Leveraas skal lede konferansen.
 
- Programmet spenner vidt, sier Karl-Erik Tande Bjerkaas, rådgiver og ansvarlig for konferansen i NBBL.
 
-Foruten representanter fra NBBL, NBBLs Framtidsprosjekt og forskningsmiljøet, kommer beboere fra Bringbærlia i Drøbak og snakker om sine erfaringer med brukermedvirkning og universell utforming.
 
Bjerkaas forteller at Bringbærlia er at av Follo boligbyggelags nye borettslag som sto innflyttingsklart høsten 2008.
 
-Ellers vil jeg trekke fram Margrethe Kähler fra Ældre Sagen i Danmark, fortsetter Bjerkaas.
 
- I Danmark bor mange eldre i bofelleskap og det skal bli spennende å høre Ældresagens erfaring med etablering og drift av slike bofelleskap, for denne boformen er nærmest er fraværende i Norge.
 
 
 
 

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer