Signerer opprop for bærekraft og økt lønnsomhet

Administrerende direktør Thor Eek i NBBL har nylig signert kampanjen.
NBBL signerer en stor kampanje for bygg-og eiendomsbransjen. Med det forplikter vi oss til å jobbe mer kostnadseffektivt og bærekraftig.

– NBBL arbeider for en kostnadseffektiv og bærekraftig bygging og forvaltning av boliger. Bygg21s resultater gir oss og boligbyggelagene både inspirasjon og praktisk verdi, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL.

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, organisert som et program under Kommunal- og regionaldepartementet. Målet for samarbeidet har vært å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

– Som boligbyggelagenes sterke stemme vil vi bidra til at viktige funn videreføres nå når programmet avsluttes, fortsetter han.

Arbeide for harmonisering

NBBL vil ta et særskilt ansvar for å følge opp Bygg21s forslag innenfor temaene industrialisering og nordisk harmonisering av byggereglene.

– Med like regler kan man sette opp samme hustype i alle land. Det gir både bedre og billigere boliger.

NBBL oppfordrer boligbyggelagene til å benytte materiale fra Bygg21, og gjerne forplikte seg.

– Her vil vi spesielt peke på «Ti kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder» for planlegging av nye boliger, avslutter Eek.

Fakta 

  • Bygg21 er et samarbeid mellom bygge – og eiendomsnæringen og statlige myndigheter som har pågått fra 2013 til 2019. Signaturkampanjen skal sikre at resultater fra programmet lever videre.
  • Ved å signere vil NBBL forplikte seg til å spre kunnskap og funn innenfor beste praksis og anbefalinger i Bygg21 sine rapporter og veiledere, og legge til rette for at lagene aktiv kan ta disse i bruk i sin virksomhet ved bygging av nye boliger og forvaltning av eksisterende boliger. https://www.bygg21.no/resultater/

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer