Beboerstyrt boligutvikling – noe for boligbyggelagene?

Debatt på Kulturhuset i Oslo: Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL, og Morten Hotvedt, daglig leder i Eneo Eiendom AS diskuterte hvordan mulighetene for mer beboermedvirkning i boligprosjekter.
Hvordan kan man involvere beboerne mer i boligutviklingen? Det var temaet da NBBL deltok i debatt om beboerstyrt boligutvikling under Oslo Urban Arena 2019.

Dark Arkitekter står bak prosjektet «Beboerstyrt Boligutvikling», som går ut på å la beboergruppa i nyboligprosjekter få være med å designe og tilpasse sin egen bolig fra start. Arkitektbyrået mener beboerstyrt boligutvikling kan realiseres innenfor ulike scenarier, der ulike aktører involvert – eller at utviklerleddet kuttes fullstendig.

Direktør for interessepolitikk og jus i NBBL Henning Lauridsen ble under fredagens arrangement utfordret til å si noe om hvordan boligbyggelagene kan være en potensiell aktør i et slikt prosjekt.

– Det finnes flere eksempler på at man har gjennomført beboerstyrte boligprosjekter i Norge. Et eksempel er Friis gate 6 i Oslo i regi av Usbl, og borettslaget Nabolaget i Porsgrunn. Vi holder også på med flere innovasjonsprosjekter som omhandler beboermedvirkning, men det er i første omgang knyttet til rehabilitering, sa Lauridsen.

Bred beboergruppe

Lauridsen var åpen for at det finnes potensial for flere beboerstyrte boligprosjekter blant boligbyggelagene.

– Boligbyggelagene representerer en bred beboergruppe med ulike behov. BATE sin «Leie-til-eie» og OBOS sin «Bostart» er eksempler på konsepter man har etablert for å dekke behovene som finnes blant medlemmene våre. Hadde vi hatt et slikt konsept, hadde det sikkert vært populært, men hvis produktet ikke finnes, er det jo heller ingen etterspørsel.

Han ble også utfordret til å kommentere et scenario der utviklerleddet blir kuttet helt, og en beboergruppe går sammen, kjøper en tomt og utvikler boligene i tett samarbeid med arkitekten.

– I mellomkrigstiden, før boligbyggelagene ble etablert, så var det mange kooperativer som gikk sammen i grupper om slike prosjekter. Samtidig er det ufattelig dyrt å få til dette. Boligbygging er for dem med mye kapital som elsker risiko. La oss si at en gruppering bygger tretti boliger og ikke får solgt de ti siste, eller at entreprenøren går konkurs underveis. En privat utbygger eller et boligbyggelag kan ta den risikoen, men for en gruppering av vanlige folk er det en enorm risiko, uttalte Lauridsen.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer