NBBL og KOBBL møtte helse- og omsorgsministeren for å prate om viktigheten av heis

Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte NBBL og KOBBL og snakket om viktigheten av heistilskudd da de møttes i Kongsvinger 22. august. (Foto: KOBBL)
Statsråd Bent Høie (H) tok turen til borettslaget Vennersberg 1 sammen med NBBL og Kongsvinger og omegns boligbyggelag. Borettslaget i Kongsvinger har etterinstallert heis i fem blokker.

Styreleder i borettslaget Rune Monsen og styreleder Leif Næss og adm. direktør Odd Henning Dypvik fra KOBBL orienterte om den lange og tunge prosessen for å få de femten heisene på plass. Det skulle vise seg å ta hele 2 ½ år.

I dag er de aller fleste beboerne stolte av prosjektet og er glade for en enklere hverdag. I borettslaget bor det mange eldre. Med heis på plass kan flere av disse bli boende i leilighetene sine lenger.

Behov for tilskudd

Monsen påpekte at prosjektet ikke hadde vært mulig å realisere uten den betydelige støtten på 31,5 millioner som de fikk fra Husbanken og NAV. Beboerne selv har også investert betydelig i prosjektet, med en økning i fellesutgiftene på mellom 475-650 kroner.

Fra NBBL deltok Bente Johansen som kunne supplere med flere eksempler fra andre gjennomførte heisprosjekter. I disse kommunene ser man en lavere etterspørsel etter omsorgsboliger og lavere institusjonsdekning for eldre sammenlignet med tilsvarende kommuner som ikke har gjennomført slike prosjekter.

For at flere eldre som bor i blokker uten heis skal kunne få de samme mulighetene som beboerne i Vennersberget 1, er det behov for en betydelig økning i Husbankens heistilskudd. NAV tildeler ikke lenger tilskudd til permanente heiser.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer