Hva er gode og egnede boliger for eldre?

Det ble mer samtale enn debatt under arrangementet "Egnet bolig hele livet" på Arendalsuka. F.v.: Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet, Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland kommune, Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant (KrF) og Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL. (Foto: NBBL)
- Jeg tror ikke vi er så uenige, så kanskje det blir mer en samtale enn en debatt, sa ordfører i Iveland kommune, Gro Anita Mykjåland, da hun åpnet debatten «Egnet bolig hele livet». Det fikk hun rett i.

Sammen med stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF), generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman og direktør for interessepolitikk og jus i NBBL Henning Lauridsen førte hun en samtale preget av enighet og engasjement.

Arrangementet ble holdt hos Arendal Boligbyggelag og var en del av programmet til Arendalsuka. Det romslige teltet var fylt til randen, og noen måtte ta til takke med ståplass.

Iveland kommune – et godt eksempel

- Jeg har lyst til å reise til Iveland for å se hva dere har fått til der, sa Bekkevold til Mykjåland innledningsvis i sitt innlegg.

Iveland kommune har utviklet Åkle – «fremtidens landsby» – et stedsutviklingsprosjekt som har basert seg på å få til et bredere botilbud. I nabolaget har beboerne tilgang på både kafé, bibliotek og butikker. Mange ser til Iveland for å få ideer til hvordan man kan legge til rette for gode eldreboliger og dermed minske behovet for omsorgsboliger.

- Kommunen stilte med tomt og utbyggere bygde boligene, men vi gjorde det slik at utbygger betalte for tomtene etter hvert som de ble solgt, forklarte Mykjåland.

Hun understreket også viktigheten av Husbankfinansiering: - Du får ikke mer for en enebolig enn hva en leilighet koster. Problemet er at det ikke gis Husbankfinansiering ved andre gangs salg. Det håper jeg du kan gjøre noe med, sa Mykjåland til stortingsrepresentant Bekkevold.

Eldre som ressurs

- Jeg spør meg selv hvordan jeg ønsker å bo når jeg blir eldre og pensjonist, fordi det skjer noe mellom der jeg bor i dag og når jeg trenger plass i en omsorgsbolig. Det er viktig for meg å bo på en slik måte at jeg ikke blir sittende alene i en leilighet, åpnet Geir Jørgen Bekkevold sitt innlegg med.

Han hadde også ideer om løsninger, f.eks. boliger hvor man kan dele måltider sammen og hvor eldre kan bli en ressurs både for andre eldre og for andre generasjoner.

- Tøffelavstand til Vinmonopolet er ikke det eneste saliggjørende. Her vil jeg utfordre boligbyggelagene til å tenke utover aspektet med å være sentrumsnær. Jeg kan gjerne bo i sentrum – det viktigste er at jeg ikke blir sittende alene, sa han.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Henning Lauridsen, NBBL. (Foto: NBBL)

Det viktigste er å føle seg trygg

- Hvor mange av dere har lyst til å bo på sykehjem? spurte Harald Olimb Norman publikum. Han ble møtt av stillhet. - Ingen, konstaterte han.

- Det er ikke et mål for oss at eldre skal flytte, men at de kan føle seg trygge og ikke ensomme. De fleste boligene vi skal bo i i framtiden er allerede bygget. Dessuten vil vi gjerne eie vår egen bolig, ikke leie, sa Norman.

Han oppfordret avslutningsvis eldre til ikke å ta opp lån på boligen sin uten renter og avdrag.

Virkemidler må sees i en sammenheng

Henning Lauridsen i NBBL startet sitt innlegg med å snakke om etterinstallering av heis i eldre bebyggelse.

- Vi forvalter 530.000 boliger i borettslag og sameier med en variert sammensetning. Et av problemene vi ser, er at mange av disse boligene kommer man ikke inn i med dårlig bevegelighet. De mangler heis, sa han.

Lauridsen fortsatte: - NBBL forsøker å få til løsninger uten staten, men heis er et eksempel på noe vi ikke kan få til alene. Hva om staten puttet litt mer penger i heistilskuddet? Da vil sykehjemsbudsjettene bli lavere ved at flere kan bo hjemme. Min utfordring til Bekkevold er å hjelpe oss å få til å løse denne floken, så skal vi bidra til å løse det i praksis.

Bekkevold svarte Lauridsen senere i debatten: - Tilrettelegging av bolig er viktig, for eksempel etterinstallering av heis for at eldre kan bo hjemme lenger. Her skulle jeg ønske at det offentlige kunne få sterke inn. Det koster, men det er ganske enkle grep.

- Vi har et hav av ulike muligheter på dette området. NBBL er spesielt opptatt av eksisterende bebyggelse. Det er viktig å bruke virkemidlene på riktig måte. Det er også noen av disse virkemidlene som ikke vil koste staten noe mer, men det er en hindring at midlene ligger i de ulike departementene. Se budsjettene til departementene i en større sammenheng, var Lauridsens siste oppfordring.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer