Debatt om den norske boligmodellen

Tror dere eierlinja vil overleve? spurte debattleder Oddvar Stenstrøm. Ja, men vi har noen utfordringer, svarte hele panelet i debatten om «Hvordan utvikler boligmarkedet seg?» på Cafe Victor under Arendalsuka.

Statssekretær Thorleif Fluer Vikre åpnet med å si at vi har en god boligpolitikk og et godt boligmarked i Norge og eierlinja er en viktig del av det.

Nestleder i SP, Ola Borten Moe brukte enda sterkere ord: -Eierlinja er en enorm historisk suksess i Norge. «Herre i eget hjem» er en del av det norske frihetsbegrepet, sa Moe.

NBBL har eierskap til den norske boligmodellen, og har stor tro på at den norske boligmodellen vil overleve. Helt fra opprettelsen av boligsamvirket har vi jobbet for en styrket eierlinje, og det er selvfølgelig svært viktig for oss den dag i dag.

- Boligbyggelagene har bygget ca. 300.000 boliger for sine medlemmer gjennom tidene og er selve eiermodellen i praksis. Men eierandelen vil gå ned hvis de med lavere inntekt ikke kommer inn i eiemarkedet, og vi ser allerede en synkende tendens. Om noen år vil det være 7 av 10 om få år som eier sin egen bolig, ikke i underkant av 80% slik det er i dag, sa Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL.

Alle i panelet var enige om at eierlinja overlever, men utfordringen er de med god betjeningsevne uten tilstrekkelig egenkapital.

Hva vil dere gjøre med økte bokostnader?

Det er dyrt å kjøpe bolig, men det koster også å bo. De politikerstyrte avgiftene økte med 40% fra 201 til 2017 i tillegg til at boligprisene øker. Hva vil dere gjøre med det? spurte Stenstrøm.

- Velgerne må velge kloke kommunepolitikere ved valget til høsten. Dessuten må vi ha bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i kommunene - det er målet, sa Vikre.

Det var stor enighet om at man også må sørge for et velfungerende leiemarked til de som ønsker det.

Eierlinja i framtiden

Avslutningsvis stilte Stenstrøm spørsmålet: Hva er det viktigste vi kan gjøre for at kommende generasjoner kan eie sitt eget hjem i framtiden? Alle var enige om at det er summen av mange tiltak som er svaret. Det spenner fra at norsk økonomi må ha sunn utvikling, til fokus på kostnader, boligbygging, effektivitet og boliglånsforskrift og reguleringer.

- Boligbyggelagene bygger over hele landet. Det er viktig at det er kobling mellom det staten og kommunene gjør, presiserte Lauridsen fra NBBL.

- Vi vi må ha fokus på tilbudssiden, og det er kommunene som har ansvar for å regulere slik at det bygges tilstrekkelig antall og riktige boliger, sa Vikre. Dessuten er det rom for 20% kostnadskutt i byggenæringen. Hvorfor har vi for eksempel andre byggeregler i Sverige enn i Norge? Med standardisering av byggeregler vil vi kunne spare ca. 100.000,- pr. bolig ifølge Obos. Vi kommer til å levere på digitalisering av byggesak, sa statssekretær Vikre.

Deltagerne var Morten A. Meyer, Generalsekretær i Huseierne, Carl O. Geving, Adm. dir. i NEF, Henning Lauridsen, Direktør interessepolitikk og jus i NBBL, Statssekretær Thorleif Fluer Vikre (FrP), Solveig Skaugvoll Foss, medlem i Finanskomiteen på Stortinget (SV) og Ola Borten Moe, nestleder (SP).


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer