Høy temperatur om fortid – konstruktiv tone om framtid

NBBL møtte Huseiernes Landsforbund, NEF, Forbrukerrådet, Norsk takst og Eiendom Norge til debatt om avhendingsloven under Arendalsuka 2019. (Foto: Nadia Frantsen)
Ikke unaturlig skapte debatten om avhendingsloven høy temperatur på Arendalsuka. Frontene mellom aktørene har vært svært skarpe fram til Stortinget vedtok den nye avhendingsloven 16. mai. De samme aktørene møttes i debatt om «Hvordan skaper vi en tryggere bolighandel?» i regi av Boligmappa.

Vil loven virke etter hensikten?

Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL fikk det første spørsmålet fra debattleder Erik Wold, - Det er vel du Henning som er den i panelet som var sterkest mot lovendringen. Tror du den vil virke?

– Både ja og nei. Innføring av forbud mot å selge «som den er» tror jeg vil gi flere konflikter. Men det å stille krav til tilstandsvurdering og takstmenn er bra. Samtidig er det viktig å vite at regler i seg selv ikke vil løse alle konflikter. Bransjen må på banen og tenkte nytt, svarte Lauridsen.

Sterk uenighet

Huseiernes Landsforbund og NBBL er noen av de som har vært svært uenige i lovendringen. Så uenige at generalsekretær Morten Meyer uttrykte undring over at NBBL ikke ser behovet for økt informasjon om boligen til kjøper. Noe som fikk Henning Lauridsen til å heve stemmen:

– Vi vil ha mer info! Og vi er enige om at tilstandsvurdering er bra. Utfordringen er at det er mye informasjon som man ikke kan vite om og som derfor aldri vil komme med i en tilstandsvurdering. 

Staten bør utlyse en innovasjonskonkurranse

Henning Lauridsen ønsket å se lenger fram enn der vi er i dag:  – Staten bør lyse ut en innovasjonskonkurranse for næringen slik at næringen selv kan tenke kreativt om hvordan de selv kan bidra til færre konflikter i bolighandel. 

Forsoning

Konklusjonen etter en het debatt var likevel at alle ønsket å forsone seg med vedtatt lov og å bidra konstruktivt overfor myndighetene slik at regelverket kan bli best mulig. Christian Vammervold Dreyer i Eiedom Norge uttrykte det slik: – Henning og jeg var ikke med på det seirende laget, men vi vil selvfølgelig gjøre det beste ut av det som er vedtatt.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer