NBBL introduserer BBL HUB

BBL HUB skal være et verktøy for å hente erfaringer og utvikle kunnskap som skal bidra til et mer bærekraftig bolig-Norge, og i sin tur skape gevinst for borettslag og boligsameier.

Gjennom BBL HUB skal det gjennomføres ulike mulighetsstudier for å dele innsikt om gevinster fra alternative løsninger for oppgradering og rehabilitering av borettslag og boligsameier. 

BBL HUB ønsker å få med borettslag og boligsameier som trenger rehabilitering, eller ønsker innspill på hvordan de kan øke boligmassens verdi, for eksempel ved å anvende ny teknologi, tenke nye måter å utnytte fellesarealer på, eller ved energirenovering.

Målet med BBL HUB er å utforske mulighetsrommet, og å synliggjøre både den økonomiske, sosiale og miljømessige gevinsten som kan skapes for borettslag og boligsameier, blant annet ved grønn rehabilitering. I tillegg vil det samles reelle eksempler for å bygge rådgiverkompetanse i boligbyggelagene.
 

BBL HUB prosjekter

Så langt har BBL HUB følgende prosjekter:  

 • Rehabilitering – mulighetsstudium, borettslag i Arendal og Trondheim. Besparelser grønn rehab.
 • Masteroppgaver – rapporter:
  • Fremtidens bygningsmaterialer
  • Spesifikke energiforsyningskonsepter i Smart Arctic Building
  • Byggetekniske løsninger for kalde og arktiske strøk
  • Mulighetsstudie for bruk av solenergi i Arktiske områder
 • Digital utleie av fellesarealer, borettslag i Kongsvinger. Mulige gevinster.
 • Hvordan realisere visjonen om godt boliv for alle (Well-being for all)?

Prosjektene skaper dialog mellom næringsliv, akademia, boligbyggelagene og boligselskapene. Hvordan dette foregår vil variere fra prosjekt til prosjekt. BBL HUB kan også bidra til å identifisere svakheter i lovverk, noe som kan påvirke hvilke interessepolitiske saker vi jobber med i fremtiden.

Søker flere prosjekter

Vi trenger flere borettslag og boligsameier som kan tenke seg å delta i mulighetsstudier. For å utvikle BBL HUB til et nyttig verktøy for boligbyggelagene trenger vi en pool av borettslag og sameier som er villige til at deres selskap blir brukt for å eksemplifisere gevinster ved bruk av ulike løsninger. De største gevinstene kan nok hentes ut i bygg som har behov for rehabilitering. Men vi kan også ha med ganske nye boligselskap fordi vi tror det er mulig å påvise et solid gevinstpotensialet ved bruk av ny teknologi.

For NBBL er det viktig at boligbyggelaget selv bestemmer hvordan de ønsker å involveres i de ulike prosjektene. Det er også viktig å legge til at vi ikke vil synliggjøre hvor analyser kommer fra uten samtykke.

Ta kontakt med Christian Fredrik Mathisen om du har spørsmål. Telefon: 47 24 28 24 / e-post: cfm@nbbl.no

For å melde interesse for deltagelse i mulighetsstudier, fyll ut dette skjemaet.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer