Kunnskap, latter og debatt på boligpolitisk konferanse

Boligpolitisk konferanse 2019 er vel gjennomført. (Foto: nyebilder.no)
NBBL er svært godt fornøyd med årets boligpolitiske konferanse. De godt over 100 oppmøtte fikk en dag fylt med spennende presentasjoner fra kunnskapsrike folk, intense debatter og lattermilde øyeblikk.

Se opptak av hele konferansen:

- Fokuset vårt i dag er en bærekraftig boligpolitikk. Boligsamvirket har alltid representert bærekraft, til og med lenge før noen begynte å bruke ordet «bærekraft», sa Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, da han åpnet konferansen.

Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, under åpningen av konferansen. (Foto: nyebilder.no)

Dan Børge Akerø var dagens dyktige konferansier og debattleder, og sørget for god stemning med sin vittighet. Her avbildet sammen med Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL. (Foto: nyebilder.no)

En bærekraftig boligpolitikk

Programmet var delt inn i tre deler med ulike fokus innenfor temaet. Først ut var politikerne: statsråd og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), partileder Bjørnar Moxnes (Rødt) og partileder Audun Lysbakken (SV).

Monica Mæland understreket at det er viktig for regjeringen å holde fast ved eierlinja, men at det er utfordrende både for førstegangsetablerere og lavinntektsgrupper å etablere seg på boligmarkedet. Hun ytret også et ønske om å øke bruken av miljøvennlige byggematerialer og enklere og tryggere regler for eksisterende bygg.

Bjørnar Moxnes mente på sin side at det ikke var noen boligpolitikk å snakke om i Norge i dag. Rødt ønsker en endring hvor hovedgrepet er regulering av prisene, både for leie og eie, og omsetningen av disse boligene må skje gjennom et boligbyggelag.

Audun Lysbakken pekte på startlån og leie-til-eie som viktige verktøy for å hjelpe førstegangsetablerere inn på boligmarkedet. Han tok også for seg skattesystemet og hvordan det i dag gjør spekulasjon i bolig svært lønnsomt. - Vi må gjenreise en sosial boligpolitikk, uttalte han.

F.v. Dan Børge Akerø, Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken, Monica Mæland og Henning Lauridsen. (Foto: nyebilder.no)

Del 1 ble avsluttet med en paneldebatt bestående av Mæland, Moxnes, Lysbakken og Lauridsen. Moxnes og Lysbakken var enige om at folk med helt vanlig lønn må ha mulighet til å skaffe seg en bolig. Mæland ønsker mer stabilitet på markedet ved å bygge nok boliger og Lauridsen nevnte kommunene som viktige i denne prosessen.

Miljø og tverrfaglig samarbeid i fokus

I andre del fikk vi treffe representanter fra næringslivet. Fokuset lå særlig på klima og miljø. To næringsklynger var representert: Construction City v/daglig leder Benedicte Økland og Proptech Innovation v/Terje W. Gilje. Fra Norge 203040 kom adm. direktør Bjørn K. Haugland, hvor de ser forretningsmuligheter i en fremtid hvor vi slipper ut mindre klimagasser.

Terje W. Gilje. (Foto: nyebilder.no)

BOB sto i tillegg for en frisk lansering: verdens første nullutslippsbydel. Prosjektet - som er under planlegging – har fått det fengende navnet «Trenezia», fordi det er en kanalby lagd i tre. Adm. direktør Terje W. Gilje uttrykte entusiastisk: - De sa vi ikke kunne gjøre det, så vi gjorde det!

Gilje og BOB er forøvrig initiativtaker til næringsklyngen Proptech Innovation, som han også snakket om på konferansen.

Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge, understreket i likhet med de andre innlederne i del 2 viktigheten av å jobbe sammen: - Vær synlig, vis hva dere står for og samarbeid! Da har dere en god framtid.

Spesialrådgiver i NBBL, Ketil Krogstad, gjorde det klart at boligbyggelagene oser av bærekraft - det ligger nedfelt i selve virksomheten.

F.v. Ketil Krogstad, Bjørn K. Haugland, Terje W. Gilje, Benedicte Økland og Inger Solberg. (Foto: nyebilder.no)

Panelet var generelt preget av budskap om å være miljøbevisst og å samarbeide fra samtlige deltakere, i tillegg til et ønske om at det skal bli enklere å velge bærekraftig og grønt.

Høyere rente eller ikke?

Del 3 gikk på den økonomiske biten og rente fikk stort fokus. Sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes, fikk æren av å åpne. Han avslørte hvordan han selv kom seg inn boligmarkedet: - Jeg fant meg en dame som hadde bolig, selvfølgelig!

Kari Due-Andresen og Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonomer i henholdsvis Handelsbanken og Eika Gruppen, var enige om at renta ikke burde økes. Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank1 Markets og Erica Blomgren Dalstø, chief strategist i SEB, mente på sin side at renta burde økes. Alle var enige om at norsk økonomi går bra.

F.v. Jan Ludvig Andreassen, Kari Due-Andresen, Erica Blomgren Dalstø, Harald Magnus Andreassen og Christian Frengstad Bjerknes. (Foto: nyebilder.no)

Avslutningsvis lovet Henning Lauridsen at NBBL og boligbyggelagene skal fortsette å jobbe videre med temaene som ble gjennomgått på konferansen.

NBBL vil rette en stor takk til alle som kom på konferansen og til alle som bidro til å få dette til, fra innledere til de som rigget lokalet.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer