Er grønn rehabilitering lønnsomt?

I oktober arrangerer NBBL Teknisk forum, denne gangen i Berlin. Her får du blant annet en gjennomgang av analyser NBBL har gjort som viser at grønnere rehabilitering av bygg gir bedre resultat.

Tallene ble presentert på den svært vellykkede økonomikonferansen Klar for fremtiden i mai. På Teknisk forum går vi mer detaljert til verks for å se på hvilke tekniske løsninger som anbefales. Dette er en del av en ny satsing fra NBBL hvor boligbyggelagene setter boligselskapene i sentrum for utvikling av nye løsninger og ny teknologi.

BBL HUB – et mulighetsstudie

De fleste boligene vi skal bo i er allerede bygd. Å ta vare på disse byggene og tilrettelegge dem for fremtiden, er viktig både for miljø og mennesker. Gjennom det vi har valgt å kalle BBL HUB har NBBL gjennomført en studie for å se på alternative løsninger i allerede planlagte rehabiliteringsprosjekter.

Kan vi få på plass en modell for rehabilitering av bygg som endrer måten vi planlegger, gjennomfører og stiller garantier på? På hvilke måter gir grønne løsninger bedre lønnsomhet?

Resultatene av studiet presenteres på Teknisk forum. Vi vil også gi en gjennomgang av alternative planer for Nygårdslia borettslag i Arendal og Karolinerveien borettslag i Trondheim, og tar dermed opp tråden fra Klar for fremtiden hvor vi introduserte BBL HUB.

Til forumet har NBBL også klart å kapre professor v/NTNU Svein Bjørberg som kan mer enn noen andre om rehabilitering av eksisterende bygg. Han er med oss hele første dag og arrangerer også en befaring hos et tysk rehabiliteringsprosjekt.

Se hele programmet for Teknisk forum og meld deg på ved å klikke her.

Teknisk forum arrangeres i Berlin 22. og 23. oktober.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer