Det blir forbudt å hyblifisere uten tillatelse fra sameiet

Henning Lauridsen (NBBL) var tilstede sammen med statsråd Monica Mæland og flere i forbindelse med regjeringens fremlegging av høringen om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslaglova.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at hyblifisering må legges frem for årsmøtet i sameiet. Regelen gjelder dersom eier ønsker å foreta ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at seksjonen kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for boliger med tilsvarende størrelse og romløsning. Hvis årsmøtet skal tillate hyblifiseringen må det vedtas med to tredels flertall.

NBBL har i flere år jobbet for at sameiene skal få en mulighet til å bestemme om boliger skal hyblifiseres eller ikke. Hyblifisering fører ofte til problemer for bomiljøet i form av støy, mye trafikk til og fra boligen og parkeringsproblemer. I tillegg til økt belastning på felles infrastruktur som rør, ledninger og avfall. Den økte belastningen kan gi sameiet kostnader det er vanskelig å få dekket. Det er ingen grunn til at en sameier ikke skal få leie ut. Men når det blir plagsomme former for utleie er det viktig at sameiet gis et verktøy til å stoppe det. NBBL er derfor fornøyd med lovforslaget.

Departementet foreslår også at kommunen skal få klar lovhjemmel til å forby hyblifisering i hele eller deler av kommunen. Det innføres hjemmel for å regulere dette i både kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan. Kommunen har hatt en viss mulighet til å regulere spørsmålet i dag, men loven har vært såpass uklar at flere kommuner har påpekt at man trenger en klar bestemmelse. NBBL støtter dette forslaget.

Høringsforslaget fra regjeringen kan leses her


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer