Dugnad for godt bomiljø

Med dugnaden kan man skape en fin sosial ramme. (Foto: Nadia Frantsen)
Mange borettslag og sameier arrangerer dugnad et par ganger i året, først og fremst for å få ryddet opp i fellesarealene. Dugnad er også en flott mulighet til å bli bedre kjent med naboene.

Det er styret som har ansvar for vedlikehold av fellesarealene, og det er de som bestemmer at vedlikehold skal gjennomføres og på hvilken måte det skal skje. De fleste borettslag og sameier vil være ferdig med dugnaden før 17. mai.

Dugnad sparer boligselskapet for kostnader ved at beboerne selv utfører enkle vedlikeholdsoppgaver som ikke krever spesialutstyr eller er farlig. Typiske oppgaver er opprydding og feiing på gårdsplassen, klipping av gress, hekk og busker, enkle maleoppgaver, sette i stand lekeplassen eller felles uteplass, beplantning på fellesarealet, eller iverksette enkle byggeprosjekter som f.eks. leskur til sykkelparkering.

Oppgavene bør være av en slik karakter at de kan utføres uten særlige forkunnskaper, men dersom noen beboere har spesiell kompetanse er dugnad også en anledning til å dele dette med fellesskapet. Styret må gjøre en risikovurdering av oppgavene, og man bør unngå oppgaver med stort farepotensiale, slik som f.eks. maling av gavl flere meter over bakken eller håndtering av farlig avfall. Dette bør overlates til profesjonelle.

Fin ramme for å skape samhold

Et ryddig og fint uteareal er viktig for trivselen, men like betydelig kan det være å møte naboene. Med unntak av årsmøte eller generalforsamling er det ikke så mange anledninger hvor beboerne møtes.

Med dugnaden kan man skape en fin sosial ramme ved å arrangere en enkel pølsefest og lavterskelaktiviteter på fellesarealet. Å skape godt samhold er konfliktforebyggende og integrerende for bomiljøet.

En slik setting åpner også for å iverksette nye tiltak, som etablering av en liten hage eller blomsterbed for å skape et fint uteområde hvor beboerne synes det er hyggelig å være.

Oppmuntring foran pekefinger

Det er ingen dugnadsplikt og man kan heller ikke ilegge noen et dugnadsgebyr for å ha unnlatt å møte opp.

Styret bør fokusere på de positive verdiene dugnaden tilfører borettslaget eller sameiet og oppmuntre beboerne til å delta foran å rette pekefingeren mot de som ikke deltar. Folk kan ha gode grunner til ikke å delta. Styret kan gi anledning til å utføre dugnadsarbeid på andre dager, og ønske de som ikke har helse til å delta i fysisk arbeid velkommen til sosialt samvær. Kanskje de kan bidra med å koke kaffe eller passer barn mens de voksne jobber?

På samme måte som styret kan bruke fellesskapets midler for å betale eksterne fagfolk dersom det er nødvendig, kan de beslutte at det skal betales godtgjørelse til de eierne som deltar på dugnaden.

Dugnadsånden lever

I april i fjor var vi så heldige å få besøke Turbinen borettslag i Kværnerbyen da de arrangerte dugnad. Det som møtte oss var et yrende folkeliv og en dugnadsånd som levde i beste velgående. Se video:


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer