Prognosene tilsier en moderat boligprisvekst gjennom 2019

- Nå har vi en ønsket situasjon i boligmarkedet med høy boligbygging og dempet prisvekst, mener NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes (foto: Nadia Frantsen)
Boligprisene har steget fire prosent i løpet av årets tre første måneder. Prognosene tilsier en moderat prisvekst gjennom 2019, og at årets prisoppgang derfor i stor grad allerede er hentet ut. 

Dette kommer fram i NBBLs kvartalsvise boligmarkedsrapport.

Følgende fire faktorer gir beskjeden prisvekst ut året: 

  1. Høy boligbygging. Det er mange boliger til salgs i dag. Samtidig er det mange boliger som er under bygging og snart ferdigstilles. Tilbudssiden forblir dermed høy ut året. 
     
  2. Avtagende befolkningsvekst. Befolkningsveksten har i løpet av få år blitt halvert. Boligbyggingen klarte tidligere ikke å holde tritt med befolkningsveksten. Men i dag bygger vi om lag 1:1 med befolkningsveksten.
     
  3. Stigende rente. Norske husholdninger har doblet gjeldsgraden siden begynnelsen av 2000-tallet. Det ventes 1-2 renteøkninger i løpet av året. Den høye gjelden gjør norske husholdninger sårbare og renteøkninger «biter» hardere enn før.
     
  4. Boliglånsforskriften. Boliglånsforskriften, med krav om blant annet 15 prosent egenkapital og maks belåning på 5 ganger inntekt på boliglån, begrenser låneetterspørselen og demper boligprisveksten.

-    God utvikling i norsk økonomi med høy sysselsetting og stigende reallønnsvekst fungerer som en motvekt til disse fire faktorene. Det gir en ønsket situasjon i boligmarkedet, med høy boligbygging og dempet prisvekst. Vi forventer altså at denne utviklingen fortsetter ut 2019, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. 

Her kan du laste ned hele rapporten


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer