Bransjen samlet til workshop om innspill til Byggkvalitetsutvalget

Deltakerne på workshop hos NBBL. Foran fra venstre: Elisabeth Leikanger – NKF, Fredrik Horjen, sekretær for EFF, Åse Norang – Undervisningsbygg Oslo KF, Egil Skavang – Arkitektbedriftene, Knud Mohn – NKF, Per Fredrik Kempf – EBA, Lin Hjelle - Telenor Eiendom, Sverre Tiltnes - Bygg 21. Bak fra venstre: Per Olaf Brækkan – FEF, Thor Olaf Askjer - Norsk Eiendom, Frank Ivar Andersen – Byggmesterforbundet, Ketil Krogstad – NBBL, Henning Lauridsen – NBBL, Gjermund Brekke – Drammen Eiendom KF, Ole Jonny Bråten – USBL, Ari Soilammi - RIF 
Bestiller-, rådgiver og entreprenørbransjen var 11. april samlet på workshop hos NBBL. Formålet var å gi innspill til Byggkvalitetsutvalget som er satt ned av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De skal  vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet, bidrar til å oppfylle målsetningen om forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar, og kvalifiserte og seriøse aktører.

NBBL og Norsk Eiendom har vært invitert av utvalget til å komme med innspill fra et eier- og bestillerperspektiv. Begge organisasjonene har møtt utvalget og kommet med råd. De to organisasjonene har i tillegg involvert Eier-og forvalterforum (EFF) som organiserer offentlige og private eiere, bestillere og forvaltere i arbeidet med et skriftlig innspill med råd til utvalget.  

Ga innspill

På workshopen var RIF ved Ari Soilammi, Arkitektbedriftene ved Egil Skavang, EBA ved Per Fredrik Kempf og Byggmesterforbudet ved Frank Ivar Andersen invitert av EFF til å komme med innspill.

- Alle holdt interessante innlegg. Alle aktører i bransjen kan slutte seg til målsettingen om å bidra til kvalitet og seriøsitet og det er viktig å undersøke om det er endringer eller tiltak alle kan enes om, sier Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL.

Workshopen ble ledet av Ketil Krogstad fra NBBL, og han ser fram til å følge det videre arbeidet i Byggkvalitetsutvalget.

-  Vil de foreslå fjerning eller radikale endringer i uavhengig kontroll og godkjennings- og ansvarsrettssystemet, eller blir deres forslag flikking på dagens regler? Skal plan- og bygningsloven ivareta kvaliteten på byggene, eller skal den også være en lov som skal ha regler om at aktørene i byggeprosessen skal være seriøse? Det er spørsmål Krogstad ser fram til svar på og svarene er ikke er gitt.

NBBL, sammen med resten av aktørene i bransjen, ser fram til å følge prosessen videre. 
 

God stemning før workshop. Fra venstre: Egil Skavang,- Arkitektbedriftene, Fredrik Horjen - sekretær for EFF og Ketil Krogstad - NBBL Foto (NBBL).


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer