Prisene på borettslagsboliger falt 0,2 prosent 1. kvartal 2019

Prisen på borettslagsboliger falt 0,2 prosent 1. kvartal 2019. (Foto: Løwer/NBBL)
NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 0,2 prosent 1. kvartal 2019. Sammenlignet med første kvartal 2018 har boligprisene steget 0,7 prosent.

Historisk sett er dette en svak start på året. Utviklingen må sannsynligvis sees i sammenheng med, sesongen tatt i betraktning, en relativt sett sterk avslutning på fjoråret.

- Vi har hatt et stabilt og velfungerende boligmarked det siste året. Det ferdigstilles mange boliger, noe som gir boligkjøperne mye å velge mellom. Samtidig er utviklingen i norsk økonomi sterk nok til å holde etterspørselen oppe. Det har skapt en god balanse mellom tilbud og etterspørsel og en moderat boligprisvekst, sier Thor Eek, adm. dir. i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

NBBL ser i hovedsak fire forklaringer på at prisveksten har flatet ut:
1) Styringsrenten har blitt hevet til 1 prosent, og det ventes ytterligere renteøkninger.
2) Boligbyggingen har vært høy og det ferdigstilles mange boliger i 2019.
3) Befolkningsveksten avtar.
4) Boliglånsforskriften demper kredittilgangen og dermed etterspørselen.

Les mer om NBBLs prisstatistikk.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer