Gebyr ved overdragelse av seksjoner

NBBL har fremmet forslag om innføring av gebyr. (Foto: Løwer/NBBL)
Siden eierseksjonsformen oppstod har det blitt krevet overdragelsesgebyr i forbindelse med omsetning av seksjoner.

Gebyrer dekker det arbeidet forretningsfører gjør ved overdragelse, som registrering av ny eier i eierregisteret, utsendelse av giroer, utarbeidelse av ligningsdata, utsendelse av informasjon til nye eiere og bistand ved avregning av felleskostnader.

Uklare regler frem til nå

Frem til nå har ikke gebyret vært lovfestet. Det fører til at det er uklart hvor stort det kan være, og om det er kjøper eller selger som skal betale det. I tillegg oppstår det av og til diskusjoner om det er de andre sameierne eller den som utløser kostnaden som skal betale for gebyret.

NBBLs forslag om gebyr tilsvarende som i borettslagsloven

Det er NBBL som fremmet forslag om at det burde innføres et gebyr, og at det burde settes et tak for gebyret tilsvarende 4 R. Bakgrunnen for forslaget var våre positive erfaringer fra en tilsvarende regulering i borettslagsloven i 2003. Bestemmelsen som Stortinget nå antagelig vil vedta i innstillingen til endringer i eierseksjonsloven, er identisk med den tilsvarende regelen i borettslagsloven. Den beskytter forbruker mot høye gebyrer, samtidig som kostnaden plasseres der den hører hjemme. Det ville vært urimelig hvis de øvrige sameierne skulle betale for en kostnad en seksjonseier utløser. 

Les også NBBLs utvidede sak om innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget til endringer i eierseksjonsloven.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer