Usbl blir Miljøfyrtårnsertifisert

- Vi ønsker å ta et enda tydeligere ansvar både med tanke på miljøbesparende tiltak og bidrag til en bærekraftig utvikling, sier Johan Bruun, adm. direktør i Usbl. (Illustrasjon: Miljøfyrtårn)
De siste månedene har Usbl jobbet for å bli miljøsertifisert. I desember 2018 ble hovedkontoret godkjent som miljøfyrtårn. Arbeidet med de resterende kontorene vil ferdigstilles i løpet av 2019.

- Vårt fokus på miljø og bærekraft er stadig økende. Vi ønsker å ta et enda tydeligere ansvar både med tanke på miljøbesparende tiltak og bidrag til en bærekraftig utvikling. Det å miljøsertifisere virksomheten er en naturlig del av dette arbeidet, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

Miljøsertifiseringen er et tiltak i Usbl sin økte satsing på miljø og bærekraftige tiltak for å møte stadig økende krav og forventninger fra kunder og samarbeidspartnere. Usbl ble i 2018 også medlem av Grønn Byggallianse igjen.

- I tillegg til å ha et miljøfokus i vår interne drift, er det viktig for oss å se hvordan vi kan bidra ytterligere, både i vår boligproduksjon og i vårt totale tjenestetilbud. Et bidrag i denne retningen er vår nylig lanserte bildelingstjeneste, i tillegg til samarbeidet vi har med BUA rundt utstyrsdeling. Vi kommer til å øke innsatsen betraktelig på dette området i tiden fremover, avslutter Bruun.

Fokus på miljø og bærekraft er en stadig økende trend hos boligbyggelagene. 28. februar ble OMT BBL Miljøfyrtårnsertifisert.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer