Avhendingsloven: eksperiment med folks økonomi

Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL. (Skjermdump: Stortinget.no)
- Regjeringens forslag til endringer i avhendingsloven (tryggere bolighandel) har ikke vært gjennom en vanlig lovprosess, og det er ikke gjort en vurdering av konsekvensene. Forslaget vil derfor være et eksperiment med folks privatøkonomi, og bør sendes tilbake for en vanlig lovprosess, sier Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL.

Gir de foreslåtte reglene færre konflikter? 
- Nei. Forslaget bygger på en illusjon om at knallhard behandling av selger fører til at alle skjulte mangler kommer på bordet, sier Henning Lauridsen og begrunner det med følgende punkter:

 • Lavere terskel for å fremme krav gir flere potensielle tvister
 • Takstmannen vil aldri oppdage alle skjulte feil og mangler
 • Tilstandsvurderingen omfatter kun fysiske mangler
 • I mange tilfeller vil tilstandsvurdering bare omfatte deler av eiendommen
 • Flere mangler fører til flere tvister om størrelse på erstatning/prisavslag

Er reglene balanserte og tar hensyn til at begge er forbrukere? 
- Nei. Selger er fratatt forbrukervernet og det er svært selgerfiendtlig, forklarer Henning Lauridsen med følgende argumenter:

 • Regjeringens forslag er radikalt og uvanlig – balansen mellom forbrukerne fjernes
 • Man forteller heller ikke Stortinget at forslaget er radikalt 
 • Husk at boligselgere er vanlige mennesker, f.eks. en 80 år gammel dame som skal selge sin bolig etter et mannen har dødd 

Er forslaget et eksperiment?  
- Ja. En vanlig lovprosess er gjennom Lovutvalg, NOU høring, og proposisjon. Her er forslaget satt sammen i justisdepartementet for så å ha et kort høringsmøte i sommer, sier Henning Lauridsen. 

 • Det har ikke vært noe lovutvalg 
 • Det er ikke noen utredning 
 • Det er ingen vurdering av konsekvensene, f.eks. risikovurderinger, forsikring osv. 

Fører forslaget til at kostnadene holdes på et akseptabelt nivå? 
- Nei. Dette vil gi økte konsulent- og forsikringskostnader, og det er privatøkonomien til vanlige folk som berøres. Vi begrunner dette med følgene punkter, sier Lauridsen:

 • Bruk av tilstandsvurdering vil øke, og det er allerede høy bruk i dag 
 • Eierskifteforsikring blir dyrere, og det er uforsvarlig å selge uten 
 • Advokater og domstoler vil få mange saker som forbrukerne må betale.

Send forslaget tilbake til vanlig lovprosess
- NBBL og boligbyggelagenes 1.050.000 medlemmer er både kjøpere og selgere, sier Lauridsen og fortsetter: - Vårt mål er at reglene må:

 • Gi færre konflikter enn i dag 
 • Være balanserte og ta hensyn til at begge er forbrukere 
 • Ikke være eksperimenterende 
 • Holde kostnadene ved bolighandel på et akseptabelt nivå 

- Dette forslaget svikter på alle disse viktige punktene og må sendes tilbake for vanlig lovprosess, avslutter Henning Lauridsen. Han mener følgende punkter må vurderes:  

 • Hvis bolig selges med tilstandsvurdering kan den fortsatt selges med «som den er» forbehold 
 • Grensen for hva som er et vesentlig avvik må reduseres fra ca 5% til ca 3%
 • Takstmannen blir økonomisk ansvarlig for alle feil og mangler som burde vært oppdaget 
 • Hvis bolig selges uten tilstandsvurdering gjelder en bagatellgrense på 1%

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer