OMT BBL er Miljøfyrtårnsertifisert

Kirstin M. Leiros, Sondre Jørgensen og Isak Flage Hanssen mottok diplom som Miljøfyrtårn for OMT BBL, Narvik Boligstiftelse og BVS av ordfører Rune Edvardsen. (Foto: OMT BBL)
OMT BBL tar miljø på alvor. Nylig ble de offisielt Miljøfyrtårnsertifisert.

Offisielt diplom ble tildelt til OMT BBL, BVS og Narvik Boligstiftelse av ordfører Rune Edvardsen under Narvik Bystyres møte 28. februar. Under tildelingen berømmet ordfører miljøarbeidet som er utført, og ønsket til lykke med det videre arbeidet. Han trakk også frem viktigheten av at alle tre virksomhetene er lærlingebedrifter. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er i dag over 5.700 virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn.

- Vi ønsker å arbeide for en bærekraftig utvikling, og Miljøfyrtårn er en naturlig del av dette arbeidet, forteller Kirstin M. Leiros som er adm dir i OMT BBL og daglig leder i Narvik Boligstiftelse. - Miljøfyrtårnsertifiseringen gjør den daglige driften mer miljøvennlig. Det har vært viktig å inkludere datterselskapet vårt Bygg- og vaktmesterservice i arbeidet, slik at håndverker, vaktmester og renholdstjenester ble del av miljøsertifiseringen. Jeg tror også at vi kan kutte kostnader gjennom blant annet lavere energiforbruk, smartere transportløsninger og økt kildesortering.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer