Heistilskudd fra Husbanken

Beboere i, og eiere av, boligeiendom kan nå søke om heistilskudd fra Husbanken. (Foto: Nadia Frantsen)
Bor du i, eller eier du, et boligbygg med tre eller flere etasjer uten heis? Søk om tilskudd fra Husbanken innen 15. mars.

Husbanken kan gi tilskudd til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer, det være seg konsulenthjelp til å prosjektere heis og kostnadsoverslag for installering av heis, samt tilskudd til installering av heis.

Det kan gis tilskudd på inntil 50 prosent av kostnadene til å prosjektere eller installere heis.

Mer om prioritering og kriterier kan du lese på Husbankens nettsider. Søknadsfristen er 15. mars 2019.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer