1 av 5 nordmenn har medlemskap i boligbyggelag

Mange nordmenn ser verdien i å være medlem i boligbyggelag. Det setter Thor Eek, adm. direktør i NBBL stor pris på (foto: Nadia Frantsen).
Boligbyggelagene i Norge fikk 53 000 nye medlemmer i 2018. Totalt er medlemsmassen i landets 41 boligbyggelag nå på 1.050.000.

I 2017 feiret boligbyggelagene medlem nummer én million. Og den sterke tilstrømningen av nye medlemmer fortsatte inn i 2018. Samlet sett er boligbyggelagelene den tredje største medlemsorganisasjonen i Norge.

- Det er gledelig at så mange ser verdien av medlemskap i boligbyggelag. Alle kan melde seg inn og være medeier i sitt boligbyggelag. Overskuddet går tilbake til kjernevirksomheten – nemlig å tilby gode boliger og tjenester til medlemmene, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

OBOS er det største boligbyggelaget

Med sine 454 000 medlemmer er OBOS det største boligbyggelaget. Usbl passerte milepælen 100 000 i 2018, og adm. direktør Johan Bruun sier at tilveksten av nye medlemmer de siste årene har vært markant. 
Det bekreftes av medlemsstatistikken. De siste 10 årene har veksten i antall medlemmer økt med en kvart million. 

Det lønner seg å være medlem

Den største medlemsfordelen er forkjøpsretten. For mange unge kan et medlemskap gjøre det enklere å få kjøpt sin første bolig. 

- Jeg er glad for at boligbyggelagene kan hjelpe denne gruppen med å komme seg inn på boligmarkedet. I tillegg gir medlemskapet en rekke rabatter knyttet til kultur, forsikring, bank og bolig. Det lønner seg å være medlem i et boligbyggelag og det ser det ut til nordmenn flest har skjønt sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

Boligbyggelagene forvalter over 530.000 boliger i 13.400 borettslag og sameier over hele landet.

10 på topp i Norske Boligbyggelag


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer