Regnskapsfører eller robot?

Marit H. Christiansen & Andreas Jørgensen - Bate boligbyggelag. (Foto: NBBL)
RPA – robotic process automation og regnskapsførers plassering i verdikjeden ble diskutert når NBBL arrangerte kurset Regnskap 2.0 den 13. og 14. november.

- Det var veldig inspirerende å høre Marit og Andreas prate om Bate boligbyggelags reise. Dette er lærerikt for alle som arbeider i boligbyggelag. Drivende dyktige kolleger som har tatt flere steg utenfor comfortsonen for å styrke Bates kjerneprosessleveranser, sier Christian Fredrik Mathisen, direktør for innovasjon og kompetanseutvikling i NBBL.

Det å ta i brukt RPA er i seg selv noe helt nytt, derfor er dette litt skummelt. En robot på kontoret! Det er derfor gøy at deltakerne svarer at de ønsker mer av de oppgavene som kommer som resultat av at repetitive oppgaver automatiseres.

I figuren under vises svarene fra en av spørsmålsrundene duoen fra Bate gjennomførte. At salg kommer lavt ut hos regnskapsførere er ingen overraskelse, men at analysering og formidling, sammen med innovasjon, skulle komme ut som vinnere! Det er en veldig god indikasjon på at regnskapsmedarbeiderne ser og forstår behovet for endringene som kommer. Dette viser at ansatte i boligbyggelag er lenger fremme enn de selv ofte gir utrykk for, og det er i seg selv gode nyheter.

Deltakerne fikk også mulighet til å beskrive egne ønsker rundt RPA. Det kom inn hele 17 forslag til RPA-prosesser. To av innspillene var helt nye, mens resten jobbes med.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer