Opposisjonen på Stortinget vil styrke Husbanken

Flere av opposisjonspartiene går inn for å styrke Husbanken. (Foto: NBBL)
Både Ap, SV og Sp går inn for å øke Husbankens lånerammer i sine alternative statsbudsjetter. Nivået på økningene er de tre partiene derimot ikke enige om.

Mens Ap vil gi Husbanken 9 milliarder mer å låne ut, går Senterpartiet inn for 2 milliarder. SV legger seg nærmest Ap, og ønsker en økning av lånerammen med 7 milliarder.

SV øker heistilskuddet

SV går som eneste parti også inn for å styrke heistilskuddet, med 25 millioner. For første gang på flere år valgte regjeringen i budsjettforslaget for 2019 å holde heistilskuddet uendret, etter å ha redusert dette flere år på rad.

- NBBL er glade for SVs støtte til at heistilskuddet må styrkes. Heistilskudd er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi heis bidrar til at eldre som bor i blokk kan bli boende lengre hjemme, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

Taust om 10 TWh

Flere av opposisjonspartiene går i sine alternative budsjettforslag inn for å styrke innsatsen innenfor klima- og energiområdet, og støtten til Enova.

- NBBL hadde i tillegg håpet på en konkret oppfølging av Stortingets enstemmige vedtak fra 2016 om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh, sier Thor Eek.

Alle opposisjonspartiene er imidlertid tause om virkemidler for reduksjon av 10 TWh i sine alternative budsjettforslag. Regjeringen har på sin side kun meldt at de vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om saken.

- Dermed gjenstår det å se om noen av opposisjonspartiene vil løfte saken i energi- og miljøkomiteens budsjettbehandling i høst, avslutter NBBLs administrerende direktør Thor Eek.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer