Saker i 2008

Styringsrenten ned til 3 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008. - Risikoen for en markert lavkonjunktur i norsk økonomi har økt.

Husbankens fastrentetilbud på vei ned

Husbankens fastrentetilbud ligger i disse dager vesentlig under Husbankens flytende rente. For låntakere med flytende rente kan dermed inngåelse av en fastrenteavtale være aktuelt. Men det lønner seg i så fall å vente noen måneder, skriver seniorrådgiver i NBBL, Dag Rune Arntsen.

Langt færre boliger igangsatt

I årets tre første kvartal er det meldt igangsatt 37 prosent færre blokkleiligheter og 28 prosent færre boliger i rekkehus og annen småhusbebyggelse, sammenlignet med samme periode i 2007. Det viser helt nye tall fra SSB.


OBOS ber om styrking av Husbanken

Representantskapet og styret i OBOS krever i en enstemmig resolusjon at Husbanken får sterkt utvidete lånerammer for å finansiere bygging av nye boligbygg, for å finansiere rehabilitering av eksisterende boligbygg og for å finansiere bygging av utleieboliger.

NEF/EFF: Markant nedgang i boligprisene

I følge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk sank prisene på boliger, formidlet via finn.no, med 4,2 prosent fra september 2008. Boligprisene i oktober var 7,4 prosent lavere enn i oktober 2007.

"Mest bostøtte til rike og halvrike"

Det er de rike og halvrike her i landet som får mest bostøtte. De ulike former for bostøtte for de velstående er ei hellig ku i politikken. Det mener Kari Gåsvatn som er politisk kommentator i avisen NATIONEN.

"Bostedsløse har førsteprioritet"

Det er arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet som har førsteprioritet innenfor regjeringens boligpolitikk. Det slår de rød-grønne partiene entydig fast i regnskapet de la fram etter tre år ved makten.

Ny undersøkelse om folk i borettslag

Ny undersøkelse om folk i borettslag
Borettslag står sterkt blant dem som bor der. 70 prosent er svært fornøyd med borettslag som eieform. Hele 90 prosent oppgir å være mer positiv enn negativ til denne eieformen. Det forteller seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen i NBBL om resultatene fra den tredje norske borettslagsundersøkelsen.

Utvidelse av kjedeledelsen i GARANTI

GARANTI Eiendomsmegling utvider kjedeledelsen med en rådgiver for kundekontakt og kommunikasjon. Marianne B. Eriksen blir nå fast ansatt etter å ha jobbet som kommunikasjons-rådgiver for kjeden i snart fire år.

Side1 av 2Først   Forrige   [1]  2  Neste   Sist   

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer