Stor interesse for møte om boligkvalitet

Fører forenklinger i byggereglene til at boligkvaliteten går utfor stupet? Nei, var konklusjonen på NBBLs frokostmøte 22. november . Her møttes politikere, boligbyggere og arkitekter. Men det var uenighet om hvor viktig statlige reguleringer er for å bygge gode boliger. Se bilder fra møtet her.

Opposisjonen vil ha mer startlån

Både Ap og SV går inn for å øke Husbankens lånerammer kraftig i sine alternative statsbudsjetter for 2018. For SV sin del betyr det en styrking av ordningen med startlån, som Husbanken har budsjettansvar for.

Kom på NBBLs frokostmøte 22.11

NBBLs spesialrådgiver Ketil Krogstad inviterer til frokostmøtet "Boligkvalitet utfor stupet" 22. november. Sammen med adm. direktør Thor Eek innleder han møtet på Grand Hotel som starter med frokost kl. 08. Ketil har lang erfaring med temaet fra blant annet Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Venstre vil ha mer leie-til-eie i kommunene

Venstre går inn i høstens budsjettforhandlinger med forslag om en kraftig styrking av Husbankens lånerammer, samt at det må etableres flere leie-til-eie-modeller i kommunene.

Enige om at regjeringen må reversere kuttet i heistilskuddet

NBBL sammen med seks andre organisasjoner overleverte 31. oktober en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Tilskudd til heis lønner seg

Regjeringen kutter i heistilskuddet og hindrer eldre i å bo lenger hjemme.

Frokostmøte 22.11: Boligkvalitet utfor stupet?

Myndighetene har vedtatt nye og forenklede byggeregler. Kritiske stemmer påstår dette gir boliger med dårligere kvalitet. Men betyr forenklinger i regelverk nødvendigvis at boligene blir dårligere? Vil ikke boligbyggerne uansett bygge gode boliger som folk vil ha?

Statsbudsjett 2018: Høring i kommunal- og forvaltningskomitéen

På kommunal- og forvaltningskomitéen statsbudsjetthøring oppfordret NBBL komitéen medlemmer om å styrke Husbankens låneramme og gi den en mer aktiv rolle i boligpolitikken. NBBL etterlyste kreativitet og vilje til å bruke Husbanken aktivt til å møte utfordringene i boligsektoren. 

NBBLs boligmarkedsrapport: Boligprisene kan snu allerede til neste år

Boligprisene kan snu allerede neste år, kommer det frem i NBBLs ferske kvartalsrapport. Rekordlave boliglånsrenter og bedring i norsk økonomi vil styrke boligprisene.

Side10 av 459Først   Forrige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Neste   Sist   

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer