Frokostmøte - Boligskapt ulikhet

NBBLs frokostmøte 2016: Boligskapt ulikhet

Onsdag 30. november arrangerte NBBL sitt årlige frokostmøte på Grand Hotell, Oslo. Tema var boligskapt ulikhet.

Stigende boligpriser bidrar til at sosiale forskjeller øker. De største byene blir i økende grad økonomisk utilgjengelig for grupper med moderate inntekter.

Og unge menneskers evne til boligkjøp blir i større grad mer avhengig av økonomisk støtte fra foreldre enn egne inntekter.

Her kan du se opptak fra frokostmøtet

Verken politikere eller folk flest liker denne utviklingen. NBBL spør derfor:

  • Er boligmarkedet i ferd med å skape et forskjells-Norge vi ikke ønsker?
  • Er det noe som helst politikerne kan gjøre for å snu utviklingen?

Program:

8:00                    Frokost

8:30 – 8:45          Thor Eek, adm. dir. NBBL

8:45 – 9:05          Sigrun Aasland, fagsjef Tankesmien Agenda.

9:05 – 9:50          Martine Aurdal, leder politisk debatt med stortingsrepresentanter