Boligbygging og tettstedsutvikling var tema på boligpolitisk konferanse 2016

I pressområder er det fortsatt behov for økt boligbygging og fortetting nær kollektivknutepunkt. Det vil si at nye bydeler, drabantbyer og tettsteder vokser fram. Hva blir gjort for å utvikle attraktive tettsteder med gode og bærekraftige bomiljø?

Det er i kommunene at boligbyggingen og tettstedsutviklingen skjer. Samtidig er det sterke statlige føringer for hvordan det skal skje. Statlige føringer kan oppleves som begrensende for kommunene, men det er også der de økonomiske virkemidlene ligger, f.eks. i bymiljø- og byutviklingsavtalene. 

I utvikling av tettsteder og disponering av areal, er staten involvert med mange sterke aktører, som f.eks. Jernbaneverket og Statens vegvesen. Er alle statlige instanser like opptatt av samordning og statlige føringer som kommunene er forpliktet til å følge? 

Eller spenner staten rett og slett beina på seg selv?

Program   

09.00
Velkommen, Thor Eek, adm. direktør, NBBL

09.15
God lokal bolig- og stedsutvikling – hva er statens rolle? Statssekretær Per-Willy Amundsen, kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD

09.30
Bare Egil Band - fremfører sin sang til konferansen

09.40
Boligpolitisk debatt
Statssekretær Per-Willy Amundsen, Frp
Stine Renate Håheim, stortingsrepresentant, AP
Ola Elvestuen, stortingsrepresentant og nestleder, V 
Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant, SV

Pause

10.50
Boligfortetting og bykvalitet, Elin Børrud, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

11.05
Utvikling av by, ikke bare bolig, Bjørnar Johnsen, utviklingsleder i Infill. 

11.20       
Trondheim 50/50 – den perfekte kombinasjonen av bymiljø og miljøby, Ole Wiig, leder i Narud Stokke Wiig arkitektkontor.  ​

11.35
Terje Svabø leder en samtale med: Ole Wiig, Elin Børrud og Bjørnar Johnsen

11.55
Har boligmarkedet gått av skaftet? Hva trengs for et bedre fungerende boligmarked? Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse

12.25
Avslutning og lunsj

Konferansier: Terje Svabø    

Dato: 15. juni
Tid: 09:00 - 12:30. 
Sted: Hotel Bristol, Oslo
Pris: 750,-

 Skriv ut programmet her