Uheldig innstramming
Innstrammingene i startlånsreglene fra april i år, viser allerede nå det NBBL fryktet: Nemlig at det rammer unge mennesker som ønsker seg inn i boligmarkedet.

NBBL: Sanner går ikke langt nok
NBBL støtter forslaget om at 50 prosent av alle boenheter under 50 m2 BRA skal unntas fra tilgjengelighetskrav. Likevel tar de til orde for at dette ikke er tilstrekkelig. Det kommer fram i en høringsuttalelse fra NBBL til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forenklingsforslagene i byggeteknisk forskrift.

NBBL søker allsidig konsulent
NBBL søker en allsidig medarbeider som skal arbeide med grafisk utforming av materiell, ha ansvar for NBBLs nettbutikk og arbeid med utvikling av nye og eksisterende produkter.

En styrket BSU-ordning hjelper unge inn på boligmarkedet
Selv om BSU-ordningen ble forbedret ved nyttår, er det fortsatt behov for styrking, mener adm. direktør i NBBL, Thor Eek. Bakgrunnen er at stigende boligpriser og økte krav til egenkaptal har ført til at verdien av ordningen har blitt mindre år for år.

Ber regjeringen huske enøk-fradraget
Sammen med andre sentrale organisasjoner for byggenæringen og miljøbevegelsen, ser NBBL med forventning frem til at regjeringen i statsbudsjettet 2015 innfører Skattefradragsordningen for enøk i husholdningene.

Hvor lader jeg bilen?
Flere og flere går til anskaffelse av el-bil. Det er mest vanlig med el-bil i tettsteder og byer, og her er det også mange som bor i sameier og borettslag. Hva gjør du hvis borettslaget ditt ikke har ladepunkt for elbil?

Skattefradrag for enøktiltak i boliger er en nødvendig gulrot
Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet (KLD) sa til TV2 tirsdag 8. juli at skattefradrag for enøktiltak i boliger kommer, og at det skal gjennomføres i løpet av stortingsperioden. - Dette er ikke godt nok. Ordningen må på plass fra 2015, sier NBBLs adm. direktør Thor Eek og seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen i sitt debattinnlegg.

Grilling i borettslag og sameier
Grilling hører sommeren til. Mange styrer i borettslag og sameier får i disse dager spørsmålet: Er det lov å grille på balkongen?

Prisen på borettslagsboliger opp 5 prosent siste kvartal
Norske boligbyggelags (NBBL) prisstatistikk viser at prisene 2. kvartal 2014 har økt til et nytt toppnivå. Gjennomsnittsprisen på borettslagsboliger er nå
2 263 300. Det er en oppgang på 5 prosent fra 1. kvartal 2014.

Heisprosjekter «kommer i heisen»
Heisprosjekter kan få og er avhengig av tilskudd fra Husbanken. Samtidig er det de samme reglene som gjør at heisprosjekter ikke blir gjennomført. Dette er en problemstilling som det er lett å gjøre noe med ved at heistilskuddet gjøres overførbart til året etter.

Eldre saker