Boligbyggelagenes viktigste oppgave er å tilby medlemmene gode boliger med boutgifter de kan leve med. NBBLs viktigste oppgave er å sikre boligbyggelagene gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter for sin virksomhet. Samlet sett utgjør dette det sentrale utgangspunktet for NBBLs interessepolitiske arbeid.

Boligmarkedet og behovet for økt boligbygging er tema for NBBLs boligpolitiske konferanse 2015. Statsråd Jan Tore Sanner stiller til debatt med profilerte lokalpolitikere og blir utfordret på om regjeringen har gjort nok for å sikre tilstrekkelig boligbygging. Og lider boligutviklerne av åreforkalking?

Høring: en tryggere bolighandel
For de fleste er det å kjøpe egen bolig den største og mest langsiktige investeringen man gjør i løpet av livet. Samtidig er det knyttet risiko til det å selge og kjøpe bolig.

Tid for generalforsamling
Nå er det høysesong for generalforsamlinger i alle borettslag. Hvilke flertall kreves for de ulike vedtakene som skal fattes? Er det nok med en stemmes overvekt for å få gjennom bygging av balkonger? NBBLs advokat Henning Lauridsen gir deg svarene.

NBBLs uttalelse til Scheel-utvalget
Utvalget ble utnevnt av regjeringen for å utrede selskapsskatten og leverte sin innstilling 2. desember 2014. Her er NBBLs synspunkter på utredningen.

1. kvartal 2015: Prisøkning på 5,1 prosent
NBBLs prisstatistikk viser en økning på 5,1 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. Fra 1. kvartal 2014 har prisene steget 9,3 prosent.

Her finner du en oversikt over virksomheten til landets 47 boligbyggelag. Det betyr blant annet medlemsvekst, byggevirksomhet, antall forvaltede boliger, boligpriser og bruk av forkjøpsrett. NBBL har gitt ut denne type statistikk siden 1960.

NBBL svært kritisk til endringer i tomtefesteloven
Justisdepartementet la 27. mars frem forslag til endringer i tomtefesteloven. NBBL er svært kritiske til forslaget, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen.

NBBL deltok på innspillsmøte om TEK 17
Halvannet år før TEK17 skal ut på høring, inviterte Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og statsråd Jan Tore Sanner byggenæringen og andre berørte til innspillsmøte på Litteraturhuset 25.03. NBBLs Thor Eek understrekte at landets boligbyggelag hadde mye viktig å bidra med i slik prosess.

Finanstilsynet la tirsdag 17. mars fram en rekke tiltak der målet er å dempe veksten i boligprisene og kredittveksten i norske husholdninger. NBBLs adm. direktør Thor Eek mener at enkelte av tiltakene i seg selv er akseptable, men samlet sett er pakken uspiselig. - Den rammer de unge som vil inn på boligmarkedet, sa Thor Eek på Dagsnytt 18, 17.03.

Eldre saker