NBBL får støtte fra Deloitte
På oppdrag fra Tomtefesterforbundet, har revisjons- og rådgivingsselskapet Deloitte gått gjennom forslaget til ny tomtefestelov. De har kommet til samme konklusjon som NBBL: Det nye forslaget til tomtefestelov kan være menneskerettighetsstridig.

Styrets ansvar ved brann i borettslag og sameier
Styret er ansvarlig for at i borettslag og sameier følger opp brannvernlovgivningen. Styret må også tenke gjennom de problemene som kan oppstå ved en brann: Hvordan skal man for eksempel få ut beboere som sitter i rullestol dersom det brenner i blokken?

Grillling i borettslag og sameier
Mange starter grillsesongen i disse dager, og det fører til at styrer i borettslag og sameier får spørsmål om det er lov å grille på balkongen.

Stilling ledig i NBBL: Seksjonsleder kompetanseutvikling
Seksjonsleder for kompetanseutvikling i NBBL går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger. Seksjonen samler kollegaer i boligbyggelagene til kurs og konferanser. Disse møteplassene gir ansatte i boligbyggelagene en felles arena for faglig utvikling, nettverksbygging og påfyll av kunnskap.

NBBL er positive til at regjeringen har bevilget penger til flere kommunale utleieboliger og studenboliger, men overrasket over at Husbanken ikke har fått mer penger. - Paradoksalt nok fører regjeringens økte bevilgninger til leieboliger til en enda trangere finansieringssituasjon for den øvrige boligbyggingen som søker lån gjennom Husbanken. Lånerammen burde i det minste justeres opp til 2013-nivå, understreker Thor Eek i NBBL.

Ivar O. Hansen døde 1. mai
Det er med sorg vi mottok budskapet om at Ivar O. Hansen døde 1. mai.
Ivar O. Hansen, eller Ivar O., som han kaltes til daglig, var med å prege utviklingen i Norske Boligbyggelags Landsforbund og boligsamvirket gjennom mer enn tre ti-år.

Torsdag 7. mai var det åpen høring i Stortingets justiskomité om regjeringens forslag til endringer i tomtefesteloven. - Regjeringens forslag går så langt i hus- og hytteeieres disfavør at det kan være i strid med Den Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL.

I april meldte GARANTI Eiendomsmegling og Eiendom Norge om prisoppgang. Etter mange måneder med prisoppgang gikk Obos-prisene ned i april.

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig
Finanstilsynet la 17. mars fram en rekke tiltak der målet er å dempe veksten i boligprisene og kredittveksten i norske husholdninger. I sitt høringssvar sier NBBL at forslagene for å dempe gjeldsveksten går for langt.

NBBL: Det må følge penger med Frps boligforslag
Det sier NBBLs Thor Eek til Dagens Næringsliv. På Frps landsmøte la leder av kommunalkomiteen og Frps boligpolitiske talmann, Helge Andre Njålstad, fram flere forslag han mener vil få fart på boligbyggingen og presse prisene ned.

Eldre saker