Snart 100 påmeldte til vårt frokostmøte om bolig- og byutvikling viser hvor aktuelt temaet er. Bolig- og byutvikling er ekstremt viktig for hvordan framtidens Norge vil se ut. Vil nye statlige planretningslinjer utgjøre en forskjell? Krever god byutvikling økt statlig styring?

NBBL: Milliardsløsing med «smarte» strømmålere
NBBLs adm.direktør Thor Eek og seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen skriver i Dag og Tid 14. november at det ikke er smart å installere AMS-strømmålere i hver eneste bolig i borettslag og sameier. Hvis hvert enkelt boligselskap kan etablere en fellesmåler mener de at samfunnet kan spare en milliard kroner.

Statsbudsjettet 2015: NBBLs innspill til energi- og miljøkomiteen
6. november var NBBL tilstede på høring i olje- og energikomiteen. Der ba NBBLs seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen komiteen gå inn for at enøk-tiltak i regi av borettslag eller sameier, inkluderes i Enovas tilskuddsordning.

Boligpolitikk hører også hjemme i helse- og omsorgskomiteen. Derfor deltok NBBL på høring i komiteen og løftet frem tre viktige tiltak. Det var: investeringstilskudd til trygghetsboliger, innovasjon i boligløsninger for eldre og investeringstilskudd til omsorgsboliger i borettslag.

NBBL ga sine innspill til kommunalkomiteen 21. oktober. En fortsatt sterk Husbank mener NBBL er viktig i framtidens boligforsyning og boligetablering. Dette sikrer at det det bygges nok energieffektive og tilgjengelige boliger, og er med på å bidra til at flest mulig kan eie sin egen bolig.

Statsbudsjettet 2015: NBBLs innspill til finanskomiteen
Det er en aktiv uke med ulike komitehøringer i forbindelse med behandling av statsbudsjett 2015. Først ut var høringen i finanskomiteen 21.10. Her ga NBBL innspill til BSU-ordningen, enøk-støtte til private husholdninger og bortfall av mva unntak på forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag.

Flere heiser gir mange beboere økt livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lenger. Dessuten er heis et gode alle kan nyte godt av. Den letter hverdagen for alle, med og uten rullestol, rullator og barnevogn.

Det burde være en selvfølge at boligselskaper som representerer hver fjerde bolig inkluderes i Enovas tilskudd til enøk-tiltak. Foreløpig er det uklart om det er tilfelle.

Regjeringen gjør det enklere for borettslag og sameier å sette i gang heis-prosjekter når tilskuddet til heis blir overførbart. Heisprosjekter kan dermed gjennomføres over en lenger tidsperiode enn før.

Statsbudsjett 2015: Liten grunn til ungdomsjubel
NBBL så fram til et statsbudsjett hvor regjeringen styrket BSU-ordningen. Dessverre ble det ikke slik.

Eldre saker