Forenklinger skal gi billigere boliger 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har sendt ut forslag til forenklinger av byggteknisk forskrift, nye TEK17 på høring. Målet er at endringene skal komme kjøperne til gode i form av billigere boliger.

NBBLs prisstatistikk: Høy prisvekst i 2. kvartal

Prisen på borettslagsboliger økte med 3,3 prosent i 2. kvartal. Det viser prisstatistikk fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

NBBLs boligmarkedsrapport: Markedssyn 1. kvartal 2016

Til tross for den moderate prisutviklingen på 1,6 prosent i 1. kvartal, mener NBBL at utviklingen i norsk økonomi fortsatt støtter vår prognose på 5 prosents prisvekst i 2016. Vi forventer at en større del av prisveksten kommer frem mot sommeren. Det er imidlertid store regionale forskjeller.

1. kvartal 2016: Prisøkning på 1,6 prosent for borettslagsboliger

NBBLs prisstatistikk viser en nominell økning på 1,6 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Fra 1. kvartal 2015 har prisene steget med 2,5 prosent.

Prisene på borettslagsboliger økte med 5,9 prosent i 2015

Prisene på borettslagsboliger økte med 5,9 prosent i 2015
Tall fra NBBLs prisstatistikk viser en svak nedgang på 0,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2015. 2015 sett under ett, viser en oppgang på 5,9 prosent.

Flyktningboliger: Boligbyggelag er klare til å bidra

Flyktningboliger: Boligbyggelag er klare til å bidra
Mange av boligbyggelagene er klare til å bidra både med bygging og forvaltning av flyktningeboliger. Dette kommer fram i en kartlegging NBBL har gjennomført blant sine 44 boligbyggelag.

Regjeringen innfrir BSU-løfter

Regjeringen innfrir BSU-løfter
Den foreslåtte økningen av det totale sparebeløpet til 300 000 kroner i 2016, bringer BSU-ordningen opp på nivå med tidligere løfter.

Regjeringens store enøk-bløff

Regjeringens store enøk-bløff
Skattefradrag for enøk-investeringer i hjemmet ble lovet allerede i regjeringens politiske plattform oktober 2013. I Statsbudsjett 2016 foreslås det innført, men uten at det betyr noen forskjell.

Utflating i boligprisene

Prisene på borettslagsboliger hadde en marginal prisnedgang på 0,2 prosent i 3. kvartal. Regionalt er det fortsatt sterk prisutvikling i Oslo. Det viser prisstatistikk fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Side1 av 7Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  Neste   Sist