NBBL: Moderat prisnedgang i fjerde kvartal

NBBL: Moderat prisnedgang i fjerde kvartal
Prisene på borettslagsboliger gikk ned 2,2 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2013. - Nedgangen i 4. kvartal er som forventet. Jeg er nesten fristet til å si at nedgangen ikke var så stor som jeg hadde fryktet, sier Thor Eek, adm. direktør i Norske Boligbyggelag (NBBL).

NBBL: Det trengs kreative tiltak i boligmarkedet

NBBL: Det trengs kreative tiltak i boligmarkedet
Den siste tiden har boligprisene vist en fallende tendens. Thor Eek i Norske Boligbyggelag, ber regjeringen tenke kreativt for å holde boligbyggingen i gang og viser til leie-til-eie prosjekter igangsatt av boligbyggelag i Bergen og Stavanger.

NBBL: Bra med styrket BSU-ordning

NBBL: Bra med styrket BSU-ordning
Finansminister Siv Jensen la fredag 8. november fram regjeringens tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet for 2014. Her foreslås det blant annet å styrke BSU-ordningen ved å øke det årlig sparebeløpet til 25 000 kroner, og heve det totale sparetaket til 200 000.

Øk Husbankens låneramme

Øk Husbankens låneramme
Husbanken meddelte i pressemelding 17. september at de må gi avslag på nye søkander om grunnlån til nye boliger. Lånerammen for 2013 er tom. I et brev til kommunalminister Liv Signe Navarsete ber Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) regjeringen om snarlig å foreslå for Stortinget og utvide lånerammen i Husbanken med ytterligere 5 mrd. kroner.

NBBLs kvartalsvise boligprisstatistikk viser en nedgang på 0,1 prosent andre kvartal 2013

NBBLs kvartalsvise boligprisstatistikk viser en nedgang på 0,1 prosent andre kvartal 2013
Etter en betydelig vekst i NBBLs gjennomsnittpris 1. kvartal 2013, ser vi nå en utflating. En gjennomsnittsbolig ble 2. kvartal omsatt for ca. 2,2 mill. kroner – samme nivå som forrige kvartal.

Bra med økte lånemidler i Husbanken

Bra med økte lånemidler i Husbanken
- NBBL er svært tilfreds med at Husbanken nå tilføres ytterligere 5 milliarder kroner. Dette er helt i tråd med hva vi ba Stortinget om i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013, sier adm. direktør Thor Eek. Kommunalminister Liv Signe Navarsete forhåndsannonserte nylig mer midler til Husbanken i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som kommer tirsdag 7. mai.

Uforpliktende boligmelding

Uforpliktende boligmelding
– Etter flere ti-år uten en aktiv boligpolitikk, så vi fram til tydelige politiske signaler om at noe skal gjøres. Vi konstaterer at klare marsjordrer ikke er meldingens sterke side. Derimot skisserer regjeringen en rekke interessante og viktige boligpolitiske utfordringer den ønsker å se nærmere på. Over tid kan dette gi positive boligpolitiske effekter, men i dagens situasjon trengs det konkrete tiltak – og det kunne regjeringen ha foreslått langt mer av, sier adm. dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelag (NBBL).

Bolig for alle

Bolig for alle
Under fanen ”Bolig for alle” tar blant andre LO og NHO initiativ til en bred allianse med krav om en langt mer aktiv boligpolitikk. Målet er å øke boligbyggingen i Norge.

Rekordvekst i boligbyggelagene

Rekordvekst i boligbyggelagene
Boligbyggelagene i Norge fikk 32 000 nye medlemmer i fjor. Totalt har medlemsmassen økt til 875 000. Det er andre år på rad at nettoøkningen har vært på over 30 000 medlemmer. Det representerer en årlig medlemsvekst på nærmere 4 prosent, noe som er rekordhøyt i Norske Boligbyggelag.

Side1 av 5Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  Neste   Sist