Norske Boligbyggelag > Om oss > Visjoner og verdier

Norske Boligbyggelag - oppfyller boligdrømmer!

Verdigrunnlaget til Norske Boligbyggelag er medlemsnytte, medvirkning, åpenhet og samfunnsansvar.

Verdiene har utspring i de syv samvirkeprinsippene. Disse består av frivillig og åpent medlemskap - demokratisk medlemskontroll - medlemmets økonomiske deltakelse - selvstyre og uavhengighet - utdannelse - opplæring og informasjon - samvirke mellom samvirker og samfunnsansvar.

Ettersom samvirkeforetak har et verdigrunnlag som i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser baserer seg på samfunnsansvar, representerer boligsamvirket et unikt alternativ til aksjeselskaper, andre selskapsformer og offentlig forvaltning.

Mens Norske Boligbyggelag tar samfunnsansvar ved å tilby samfunnsnyttige tjenester og produkter, betyr dette verdigrunnlaget at NBBL i tillegg til å være en samlende interesseorganisasjon for boligbyggelagene skal drive aktivt påvirkningsarbeid slik at det føres en aktiv bolig- og bygningspolitikk. Målet er bærekraftige boliger og gode bomiljø til alle, uavhengig av alder og inntekt.

Med tanke på at befolkningen blir stadig eldre er NBBL spesielt opptatt av å arbeide for økt trygghet, bedre tilgjengelighet og flere boligrelaterte tjenester. Vi legger også ned en betydelig innsats i å redusere energibruk og øke satsingen på fornybar energi.

Vi er stolte over de spesielle kunde- og medlemsrelasjonene som ligger innebygd i samvirkeorganiseringen, og ser på dette som et konkurransefortrinn.