Norske Boligbyggelag > Om oss > Organisasjon > Styre

Styre

NBBLs styre er øverste organ i organisasjonen. Styret leder virksomheten, og avgir innstilling om saker som legges fram for landsmøtet. Styret velges for to år om gangen på NBBLs landsmøte, som avholdes i juni hvert år.

På landsmøtet i 2016 ble styreleder Svein Dalsbø gjenvalgt.
Dalsbø er adm. direktør i Boligbyggelaget BONORD

NBBLs styre 2016 - 2017

 Styreleder:             Svein Dalsbø, BONORD (A)
 Styrets nestleder:   Morten Aagenæs, OBOS (A)
 Styremedlem:         
Hilde Fiskum, Skien BBL (T)
 Styremedlem:         Ole Fritjof Godtfredsen, Sørlandet BBL (A)
 Styremedlem:         Kirstin M. Leiros, OMT BBL (A)
 Styremedlem:         Terje W. Gilje, BOB BBL (A)
 Styremedlem:         Sven O. Nylænder, Kongsvinger og Omegns BBL (A)
 Styremedlem:        
Johan Bruun, BBL Usbl (A)
 Styremedlem:         Line Bjerkek, ansattes representant
 (A) = ansatt   (T) = tillitsvalgt   
  

Varamedlemmer til NBBLs styre 2016 – 2017

 1. varamedlem:       Torbjørn Sotberg, TOBB (A)
 2. varamedlem:       Ingrid Iversen, OBOS (T)
 3. varamedlem:       Tom Søgaard, Gjøvik og Omegn BBL (A)