Ansatte i NBBL

Stab    
Thor Eek
Administrerende direktør
Mobil: 905 36 881
Inger Lisbeth Bjørnø
Adm. sekretær
Mobil: 993 81 207
 
     
Avdeling for interessepolitikk
og kommunikasjon
Avdeling for organisasjon
og kompetanseutvikling
Avdeling for fellestjenester
Tore Johannesen
Avdelingsdirektør
Mobil: 915 46 042
Henning Lauridsen
Avdelingsdirektør/advokat
Mobil: 997 20 485
Sidsel Gaarder
Økonomi-/administrasjonssjef
Mobil: 959 44 593
Tonje Rock Løwer
Kommunikasjonssjef
Mobil: 930 93 468
Line Bjerkek
Advokatfullmektig
Mobil: 976 83 876
Glenn Hansen
IT-ansvarlig
Mobil: 913 72 714
Kristin Helena Amundsen
Seniorrådgiver
Mobil: 952 20 808
Liv I. Karlsen
Adm.sekretær
Mobil: 994 11 804
Lise Johansen
Personalkonsulent
Mobil: 976 66 268
Seniorrådgiver
Mobil: 971 22 544
Finn Stormfelt
Advokat
Mobil: 900 93 469
Clodomiro Sanchez
Vaktmester
Mobil: 900 26 403
Christian Frengstad Bjerknes
Rådgiver
970 40 963
Øystein Wee
Rådgiver
Mobil: 416 16 500
Kjersti D. Sesvold
Regnskapskonsulent
Mobil: 901 73 941
Informasjonssekretær
Tlf: 907 977 48
Helle Wiberg
Seksjonsleder
Mobil: 924 48 484
 
Lina Støen
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 990 91 203
Tom Talberg-Furulund
Konsulent
936 26 338
 
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 908 00 293