Unntak bare for studenter

-Det er ikke bare studentboliger som er dyre å bygge universelt utformet. Alle mindre boliger rettet mot unge blir dyrere hvis de skal oppfylle alle krav til universell utforming, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL i en kommentar til regjeringens forslag om å lempe på kravet om universell utforming for studentboliger.
Unge på boligjakt blir møtt med høye priser. Thor Eek i NBBL ønsker at det skal bli billigere i bygge boliger rettet mot unge i etableringsfasen (foto: Ole Walter Jacobsen).

I april i fjor fikk studentsamskipnadene et unntak fra kravet om universell utforming for 80 prosent av boligene de bygger. Nå åpner regjeringen opp for å gjøre unntaket gjeldene for alle som bygger studentboliger.

-Ved å gi studentboliger dette fornuftige unntaket, signaliserer regjeringen at kravet er fordyrende og unødvendig om det skal bli bygd nok studentboliger.

Eek mener at tilsvarende unntak også bør innføres for de som bygger mindre boliger, der målgruppen for boligene er ungdom – ikke bare for ungdom i en studiesituasjon.

- Slik blir det rimeligere å bygge mindre boliger, og flere boliger det opplagt er behov for, understreker Thor Eek i NBBL.

 


Gi din vurdering: Article Rating
Viser 3 kommentarer
# Rudolph Brynn
7. februar 2013 09:51
En utdatert argumentasjon - vi trenger ikke et mer ekskluderende boligmarked, når kun 7 % av norske boliger er tilgjengelige (ikke universelt utformet) og kun 2 % av studentboligene. Universell utforming gir verdiskapning og øker markedsverdien av boligene, det burde da også NBBL være fornøyd med?
# Thor Eek
7. februar 2013 11:02
Hei Rudolf!
NBBL er ikke imot tilgjengelige boliger og universelt utformet uteområder. Vi er heller ikke uenig i at nye større boliger i boligbygg på tre etasjer og høyere skal gjøres tilgjengelige. Kostnaden ved å gjøre en større bolig på 60 kvm og større tilgjengelig er ikke stor, og boligen har tilstrekkelig areal til at den kan møbleres og fungere som en god bolig for alle. Det er nok ikke mange i dag som ønsker å kjøpe en ny større bolig i et boligbygg på 3 etg eller mer uten heis. Det viser seg også at markedsverdien på disse er høy og øker - men det er jo nettopp det store problemet. Boligprisveksten er for høy, og ikke minst ser vi at prisene drives i været for nye småboliger som følge av kravene om tilgjengelighet. Vi kan selvsagt teoretisk fortsatt bygge småboliger på 35 kvadratmeter og sørge for at de oppfyller tilgjengelighetskravene, men hva slags bolig blir det - en eneste stor snusirkel? Skal den minste boligen bli en hensiktsmessig bolig å bo i må vi legge på 4-5 kvm for å sørge for en hensiktsmessig størrelse med fremkommelighet på bad, til vinduer etc. Det koster 200 - 250.000 kroner. Jeg er ganske sikker på at den prisøkningen er det svært få yngre førstegangsetablerer som ønsker å ta. derfor har vi i NBBL et håp om at det måå være mulig å få et unntak for tilgjengelighetskravene for småboligene. Det har en nå gjort for 80 % av studentboligene, vi har bedt om at dette unntaket kan gjøres for inntil 30 % av småboligene i nye prosjketer. Uansett vil det bety at 70% av alle nye boliger i boligbygg på 3 etg eller mer blir tilgjengelig for enhver.

Mvh
Thor Eek
# Rudolph Brynn
7. februar 2013 11:39
Hei
Det er bra at NBBL støtter universell utforming. Jeg kjenner godt disse argumentene og beregningene du anfører, som til stadighet gjentas i forskjellige former av dere, Selvaag og OBOS. Motargumenter avvises alltid som “bestillingsverk” av f.eks. Selvaag, enten de bygger på rapporter fra norske eller utenlandske aktører. Sist ble de avvist av Skanska, som uttaler at “når det nå skapes en oppfatning av at det ikke er mulig å bygge universelt utformet under 40 kvadratmeter, er det feil”. Fire av fem leiligheter trenger ikke å bygges større for å innfri krav til tilgjengelighet, og kostnadene er relativt beskjedne, i verste fall opp mot 40 000 kroner. Men det krever at utbyggeren har god kompetanse på planlegging.
Din kommentar om at boligene blir “en eneste stor snusirkel” viser at dere som kjemper for et fortsatt ekskluderende boligmarked fortsatt definerer universell utforming som noe som kun har med rullestolbrukere å gjøre. Det er sikkert opportunt å blinke ut denne målgruppen som de eneste som har nytte av bedre tilgjengelighet til boligene – Schumann i Selvaag innførte begrepet “rullestolkravene” - men det er feil. Universell utforming gir verdiskapning i store som små boliger, enten beboerne er gravide, eldre eller har andre behov for mer tilgjengelighet. I Sverige har man beregnet at det er 80 % sjanse for at en person med behov for tilgjengelighet vil bosette seg i en bolig i løpet av dennes livsløp.
I stedet for å bekjempe og utvanne kravene om universell utforming – som det er skremmende lite av i dagens norske boligmarked – burde NBBL konsentrere seg om innovative løsninger og bidra til den verdiskapningen som universelt utformede boliger utgjør – for de som bor der og for de som blir i stand til å besøke dem.

Mvh Rudolph Brynn

Navn (påkrevet)

E-post (påkrevet)

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv

Motta nyhetsbrev fra NBBL