Hva skal vi bruke Husbanken til?

I Dagens Næringsliv 4.2.2013 har Thor Eek i NBBL på trykk et innlegg hvor han stiller spørsmålstegn ved Husbankens bruk som virkemiddel i boligpolitikken. Er mandatet denne insititusjonen har fått oppdatert i forhold til dagens boligpolitiske utfordringer?
Hva skal vi bruke Husbanken til?
Thor Eek etterlyser en oppdatering av Husbankens mandat (foto: Tanya Wallin).

I svært begrenset grad, mener Eek.

I tildelingsbrevet Husbanken har fått fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor den politiske ledelsen gir klare føringer på hva som skal være intitusjonens viktigste mål og satsingsormråder framover står det ingenting om at Husbanken skal vurdere noe som helst rundt boligdekningen i landet. I det hele tatt gir tildelingsbrevet et bilde av en sentral statlig boligfaglig institusjon som i mange henseende ikke forholder seg til det som mange opplever som helt sentrale boligpolitiske utfordringer.

Innlegget i DN er en forkortet versjon, men det er publisert i sin helhet på Thors Eeks blogg

 


Gi din vurdering: Article Rating
Viser 0 kommentarer

Navn (påkrevet)

E-post (påkrevet)

CAPTCHA image
Enter the code shown above: