Forenkle oss til flere boliger?

I regjeringens nye boligstrategi understrekes viljen til raskere, enklere og billigere boligbygging – noe som innebærer en videreføring av pågående forenklingsstrategi.

Se opptak fra NBBLs boligpolitiske konferanse

Hadde du ikke mulighet til å delta på NBBLs boligpolitiske konferanse 11. juni? Se opptaket fra konferansen her. Foran en fullsatt sal på Hotel Bristol åpnet NBBLs Thor Eek NBBLs årlige konferanse. Det ble en formiddag fylt med forenkling, krav til utbyggere, byutvikling, konkurransesituasjonen i nyboligmarkedet og norsk boligøkonomi.

Endring av tomtefesteloven: Kraftig slag mot landets hus- og hytteeiere

Flertallet i justiskomiteen på Stortinget har blitt enig om endringene i tomtefesteloven. Det innebærer blant annet en festerente på 2 prosent. NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen sa til NRK Dagsrevyen 4. juni at en festerente på 1 prosent ville vært tilstrekkelig for å tilfredsstille menneskerettighetskonvensjonen.

Bli med på boligpolitisk konferanse 11. juni

150 personer har allerede meldt seg på, men vi har plass til flere. Årets konferanse på Hotel Bristol i Oslo, handler om boligmarkedet og behovet for økt boligbygging. Det er høyaktuelle tema og vel verdt et besøk 11. juni. Statsråd Jan Tore Sanner stiller til debatt med profilerte lokalpolitikere og blir utfordret på regjeringens tiltak for tilstrekkelig boligbygging. Og lider boligutviklerne av åreforkalking?

Boligstrategi for økt boligbygging?

Regjeringen har varselet at den kommer med en boligstrategi før sommeren. NBBL forventer at det kommer konkrete tiltak for økt boligbygging.

NBBL får støtte fra Deloitte

NBBL får støtte fra Deloitte
På oppdrag fra Tomtefesterforbundet, har revisjons- og rådgivingsselskapet Deloitte gått gjennom forslaget til ny tomtefestelov. De har kommet til samme konklusjon som NBBL: Det nye forslaget til tomtefestelov kan være menneskerettighetsstridig.

Styrets ansvar ved brann i borettslag og sameier

Styrets ansvar ved brann i borettslag og sameier
Styret er ansvarlig for at i borettslag og sameier følger opp brannvernlovgivningen. Styret må også tenke gjennom de problemene som kan oppstå ved en brann: Hvordan skal man for eksempel få ut beboere som sitter i rullestol dersom det brenner i blokken?

Grillling i borettslag og sameier

Grillling i borettslag og sameier
Mange starter grillsesongen i disse dager, og det fører til at styrer i borettslag og sameier får spørsmål om det er lov å grille på balkongen.

Revidert nasjonalbudsjett: Utleiesatsing med bismak

NBBL er positive til at regjeringen har bevilget penger til flere kommunale utleieboliger og studenboliger, men overrasket over at Husbanken ikke har fått mer penger. - Paradoksalt nok fører regjeringens økte bevilgninger til leieboliger til en enda trangere finansieringssituasjon for den øvrige boligbyggingen som søker lån gjennom Husbanken. Lånerammen burde i det minste justeres opp til 2013-nivå, understreker Thor Eek i NBBL.

Side6 av 66Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Neste   Sist   

Motta nyhetsbrev fra NBBL

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv