Stor skepsis til å bruke dyrket mark til boligbygging

Stor skepsis til å bruke dyrket mark til boligbygging
Kun 8 prosent er helt enig i å bruke dyrka mark til boligutbygging i tettbebygde strøk og nær kollektivtransport. Det kommer frem i en undersøkelse NBBL har gjennomført via Ipsos MMI.

Engasjement for boligbygging

Thor Eek, administrerende direktør i NBBL skriver om boligutvikling på bloggen sin. - Det å flytte på landsbygda med venner, katt og kaniner er en drøm mange har men få realiserer, skriver han. Han ser at strømmen av flytting til de store byene ikke vil avta, derfor er det viktig med et godt boligtilbud.

Etterlyste modige politikere

Foran 160 tilhørere på Bristol ønsket administrerende direktør Thor Eek velkommen til NBBLs boligpolitiske konferanse. Eek etterlyste modige politikere i sitt åpningsinnlegg, fordi det er avgjørende for å redusere gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging.

Vellykket boligpolitisk konferanse

12. juni arrangerte NBBL boligpoligpolitisk konferanse på Hotel Bristol i Oslo. 150 deltagere i salen hørte Thor Eek etterlyse modige politikere. Konferansen hadde innledninger fra statsråd Jan Tore Sanner, konsernsjef Rune Bjerke, førsteamanuensis Berit Nordahl og sosiolog Kjetil Rolness. I tillegg til statsråden deltok Knut Arild Hareide (Krf), Helga Pedersen (Ap) og Bård Vegar Solhjell (SV) i debatten. Her kan du se bilder fra konferansen.

Forventninger til NBBLs boligkonferanse

- Vi gleder oss, og det ser ut til at vi kommer til å bli enda flere enn i fjor, sier adm. direktør i NBBL Thor Eek. Foreløpig er 150 personer på listen over påmeldte til årets boligpolitiske konferanse i regi av NBBL, og det er fremdeles mulig å melde seg på.

Fortsatt prisstigning

Fortsatt prisstigning
Fredag 30. mai var GARANTI først ute med å melde en prisoppgang på 2 prosent i mai. Påfølgende uke kom tall fra OBOS og Eiendom Norge som viste en oppgang på henholdsvis 0,5 og 0,1 prosent fra april til mai.

Borettslag påføres ny avgift

Borettslag påføres ny avgift
- Det er forunderlig at Finansdepartementet med en finansminister fra FRP foreslår å innføre en ny avgift som gjør det dyrere å bo for 500.000 beboere i over 260.000 boliger. En regjering som har fokus på å redusere avgifter for folk flest, foreslår isteden å innføre en ny avgift.

Husbanken svekkes

Husbanken svekkes
Det er beklagelig at Husbanken ikke fikk økt sin ramme i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Vi ser for tiden en klar nedgang i byggingen av nye boliger, noe som øker viktigheten av å styrke Husbankens rolle. Rammen burde vært økt opp til samme nivå som i fjor, dvs. med 5 mrd.

NBBLs boligpolitiske konferanse 2014

På NBBLs årlige boligkonferanse 12. juni vil kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presentere regjeringens politikk for økt boligbygging. Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, vil snakke om bankens rolle i boligmarkedet. Med oss på programmet har vi også sosiologene Berit Nordahl og Kjetil Rolness.

Side6 av 57Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Neste   Sist