TEK 10 – endringene et skritt i riktig retning

TEK 10 – endringene et skritt i riktig retning
- Forslaget til endring av TEK 10 er et skritt i riktig retning for å bygge flere og billigere boliger. Samtidig kunne det med fordel blitt tatt enda flere forenklingsgrep uten at det hadde gjort leilighetene mindre universelle. Dette sier adm. dir. Thor Eek, NBBL i en kommentar til endringene i TEK 10 som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nå har sørget for.

Spesialrådgiver - plan og bygg

Spesialrådgiver - plan og bygg
NBBL søker en allsidig og erfaren teknisk sakkyndig/sivilingeniør med erfaring fra plan- og byggeprosesser. NBBL arbeider for at våre medlemmer (boligbygge­lagene) skal få så gode rammebetingelser som mulig i sin rolle som bolig­utviklere. Vi søker derfor en person som skal bidra til å påvirke ramme­betingelsene slik at de blir gode og effektive.

Statlig styring eller lokal frihet i by- og boligplanleggingen?

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), hadde invitert til frokostmøte om bolig- og byutvikling 27. november. Med rundt 100 tilhørere i salen stilte NBBLs Thor Eek blant annet spørsmål ved om vi trenger sterkere statlig styring for å få fortgang i boligbyggingen? For nå haster det.

Vellykket frokostmøte om bolig- og byutvikling

NBBL arrangerte frokostmøte om bolig- og byutvikling torsdag 27. november. Erling Dokk Holm skapte god stemning i salen og ga tilhørerne flere tankevekkere når han snakket om feila fra i går i sitt innlegg om byutvikling. Martine Aurdal ledet den påfølgende paneldebatten med Mudassar Kapur (H), Jan Bøhler (Ap), Bård Vegar Solhjell (SV) og Ola Elvestuen (V). Se bilder fra møtet her (foto: Arash Nejad/Nyebilder.no).

Unngå brann i borettslaget

Unngå brann i borettslaget
I ventetida fram mot jul er det også viktig å tenke på brannsikkerheten. Hvem har ansvaret for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr i boligene og hvem har ansvar for vedlikehold og utskifting av utstyret i borettslag og sameier?

Statlig styring eller lokal frihet?

- Politikere vil ha økt boligbygging, helt til dilemmaene dukker opp, sier Thor Eek i NBBL.
Eksempler på dilemmaer er jordvern, naboprotester, kommunegrenser, innsigelser og finansiering. Det kanskje aller største dilemmaet nasjonale politikere står overfor er statlig styring versus lokal frihet, mener Eek.

Frokostmøte 27.11: Ny giv for bolig- og byutvikling?

Snart 100 påmeldte til vårt frokostmøte om bolig- og byutvikling viser hvor aktuelt temaet er. Bolig- og byutvikling er ekstremt viktig for hvordan framtidens Norge vil se ut. Vil nye statlige planretningslinjer utgjøre en forskjell? Krever god byutvikling økt statlig styring?

NBBL: Milliardsløsing med «smarte» strømmålere

NBBL: Milliardsløsing med «smarte» strømmålere
NBBLs adm.direktør Thor Eek og seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen skriver i Dag og Tid 14. november at det ikke er smart å installere AMS-strømmålere i hver eneste bolig i borettslag og sameier. Hvis hvert enkelt boligselskap kan etablere en fellesmåler mener de at samfunnet kan spare en milliard kroner.

Statsbudsjettet 2015: NBBLs innspill til energi- og miljøkomiteen

Statsbudsjettet 2015: NBBLs innspill til energi- og miljøkomiteen
6. november var NBBL tilstede på høring i olje- og energikomiteen. Der ba NBBLs seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen komiteen gå inn for at enøk-tiltak i regi av borettslag eller sameier, inkluderes i Enovas tilskuddsordning.

Side6 av 61Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Neste   Sist