Konfirmantens VIP-kort til egen bolig

Konfirmantens VIP-kort til egen bolig
Noen gaver blir mer verdt for hvert år som går. Medlemskap i et boligbyggelag er gaven som kan gi bolighåp for unge mennesker i et trangt boligmarked - og mange andre fordeler i tillegg.

Boligens rolle i det nye Norge

Boligens rolle i det nye Norge
Kommunenes boligpolitikk kan bidra til gode løsninger for mange andre politikkområder enn bare bolig. Spesielt innen miljø og transport vil smart boligbygging bidra til framtidsrettede løsninger.

NBBL i Dagsnytt 18 om tomtefeste

Loven vil føre til problemer fordi mange har innrettet seg etter en lov som nå blir endret, sa sa Henning Lauridsen, advokat og avdelingsdirektør i NBBL på Dagsnytt 18, onsdag 22. april. Anledningen var en dom i høyestrett om tomtefeste.

Slik får du folk på dugnaden i borettslaget

Slik får du folk på dugnaden i borettslaget
Det er ikke dugnadsplikt i borettslag og sameier, så styret må motivere folk til å stille opp. Hva er den beste måten å gjøre det på?

Årsrapport 2014: Glimt fra interessepolitisk arbeid

Boligbyggelagenes viktigste oppgave er å tilby medlemmene gode boliger med boutgifter de kan leve med. NBBLs viktigste oppgave er å sikre boligbyggelagene gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter for sin virksomhet. Samlet sett utgjør dette det sentrale utgangspunktet for NBBLs interessepolitiske arbeid.

Bli med på boligpolitisk konferanse 11. juni

Boligmarkedet og behovet for økt boligbygging er tema for NBBLs boligpolitiske konferanse 2015. Statsråd Jan Tore Sanner stiller til debatt med profilerte lokalpolitikere og blir utfordret på om regjeringen har gjort nok for å sikre tilstrekkelig boligbygging. Og lider boligutviklerne av åreforkalking?

Høring: en tryggere bolighandel

Høring: en tryggere bolighandel
For de fleste er det å kjøpe egen bolig den største og mest langsiktige investeringen man gjør i løpet av livet. Samtidig er det knyttet risiko til det å selge og kjøpe bolig.

Tid for generalforsamling

Tid for generalforsamling
Nå er det høysesong for generalforsamlinger i alle borettslag. Hvilke flertall kreves for de ulike vedtakene som skal fattes? Er det nok med en stemmes overvekt for å få gjennom bygging av balkonger? NBBLs advokat Henning Lauridsen gir deg svarene.

NBBLs uttalelse til Scheel-utvalget

NBBLs uttalelse til Scheel-utvalget
Utvalget ble utnevnt av regjeringen for å utrede selskapsskatten og leverte sin innstilling 2. desember 2014. Her er NBBLs synspunkter på utredningen.

Side1 av 59Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist