Statsbudsjettet 2015: NBBLs innspill til helse- og omsorgskomiteen

Boligpolitikk hører også hjemme i helse- og omsorgskomiteen. Derfor deltok NBBL på høring i komiteen og løftet frem tre viktige tiltak. Det var: investeringstilskudd til trygghetsboliger, innovasjon i boligløsninger for eldre og investeringstilskudd til omsorgsboliger i borettslag.

Statsbudsjettet 2015: NBBLs innspill til kommunalkomiteen

NBBL ga sine innspill til kommunalkomiteen 21. oktober. En fortsatt sterk Husbank mener NBBL er viktig i framtidens boligforsyning og boligetablering. Dette sikrer at det det bygges nok energieffektive og tilgjengelige boliger, og er med på å bidra til at flest mulig kan eie sin egen bolig.

Statsbudsjettet 2015: NBBLs innspill til finanskomiteen

Statsbudsjettet 2015: NBBLs innspill til finanskomiteen
Det er en aktiv uke med ulike komitehøringer i forbindelse med behandling av statsbudsjett 2015. Først ut var høringen i finanskomiteen 21.10. Her ga NBBL innspill til BSU-ordningen, enøk-støtte til private husholdninger og bortfall av mva unntak på forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag.

Heis gir trygghet og trivsel

Flere heiser gir mange beboere økt livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lenger. Dessuten er heis et gode alle kan nyte godt av. Den letter hverdagen for alle, med og uten rullestol, rullator og barnevogn.

Statsbudsjett 2015: Boligselskaper utenfor enøk-tilskudd?

Det burde være en selvfølge at boligselskaper som representerer hver fjerde bolig inkluderes i Enovas tilskudd til enøk-tiltak. Foreløpig er det uklart om det er tilfelle.

Statsbudsjett 2015: Enklere med heisprosjekter

Regjeringen gjør det enklere for borettslag og sameier å sette i gang heis-prosjekter når tilskuddet til heis blir overførbart. Heisprosjekter kan dermed gjennomføres over en lenger tidsperiode enn før.

Statsbudsjett 2015: Liten grunn til ungdomsjubel

Statsbudsjett 2015: Liten grunn til ungdomsjubel
NBBL så fram til et statsbudsjett hvor regjeringen styrket BSU-ordningen. Dessverre ble det ikke slik.

Statsbudsjett 2015: Fjern hinderløype for unge på boligjakt

Statsbudsjett 2015: Fjern hinderløype for unge på boligjakt
8. oktober legger regjeringen fram statsbudsjettet. I et innlegg som står på trykk i Dagbladet 3. oktober skriver adm. direktør i NBBL Thor Eek om hindre regjeringen bør fjerne for å gjøre det enklere for unge å etablere seg på boligmarkedet for første gang.

Svak nedgang i priser på borettslagsboliger

Svak nedgang i priser på borettslagsboliger
Tall fra NBBLs prisstatistikk viser en nedgang på 1 prosent fra 2. til 3. kvartal 2014. Prisene de siste 12 måneder viser en oppgang på 1,5 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Side1 av 55Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist