Norske Boligbyggelag > For boligbyggelag > Aktuelt
Det ble besluttet av regjeringen 15. september. NBBL er godt i gang med å lage standarddokumenter som vil være på plass i god tid før loven trer i kraft.

Berger Hage er et samarbeidsprosjekt mellom utbyggerne Bakke AS og Scandinavian Property Group. De inngikk i august 2017 avtale om fulltegningsforsikring med BORI.

Å gjennomføre en brannøvelse i borettslaget eller sameiet kan virke som en stor jobb med masse forberedelser og mye oppstyr. Det trenger det absolutt ikke å være.

Bygg21 har bidratt til å samle landets største byggeiere- og forvaltere i det nye ”Forum for eiere og forvaltere”. Målet er er å gjøre hverandre bedre bestillere og NBBL sitter i styret.

NBBL har en plass i sektorstyre BAE (Bygg, Anlegg, Eiendom) i Standard Norge. Styret består av representanter fra ulike organisasjoner og interesseforeninger fra byggsektoren. Der behandles blant annet prioriteringer, oppstart og godkjenning av en rekke Norske Standarder.

Aftenposten vil avvikle BSU-ordningen og mener en generell heving av bunnfradraget på skattbar inntekt er en bedre løsning. - Det er totalt uten treffsikkerhet for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. BSU må videreføres og avgrenses til førstegangskjøpere, svarer NBBLs adm. Thor Eek i Aftenposten i dag.

Svak prisutvikling på boligprisene i august.

Samordnet stat, rehabilitering og tilskudd til heis var noen av temaene som NBBL snakket med Husbanken om.

130 deltagere var samlet på årets autorisasjonskurs i Cambridge. De fikk dekket sine etterutdanningstimer i standsmessige omgivelser. I år åpnet tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem kurset.

Sammen med 25 andre aktører deltok NBBL på nettverksmøtet Energi og Miljø i regi av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Agendaen var gjensidig informasjon mellom myndigheter og organisasjoner.

Eldre artikler

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap

Lina Støen

Lina Støen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Jeg er nettredaktør for NBBL. Ta kontakt med meg hvis du har innspill og forslag til saker vi kan bruke.

E-post: ls@nbbl.no
Mobil: 990 91 203