Norske Boligbyggelag > For boligbyggelag > Aktuelt
Fra 1. juli 2017 har vi fått en ny byggteknisk forskrift. TEK17 erstatter TEK10. Regjeringens prioriteringer i TEK17 har vært å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. De nye reglene innebærer derfor flere endringer i krav til boliger og boligbygg.

I Hamar ble eieren av et tre dømt til å felle treet og måtte betale 300.000 kroner til sammen for erstatning til naboen og advokathjelp. Hvordan unngå nabokrangler som dette? Vår advokat Elisabeth Aas Nilsen gir deg en innføring i regler og mulige løsninger for trær og busker til besvær.

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner inviterer til digitaliseringskonferanse:
Fra analoge til digitale bygg
8. - 9. november 2017 (Oslo-området). Hold av datoen. Program og påmelding kommer senere.

NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en økning på 1,4 prosent fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. Prisene på borettslagsboliger holder seg fremdeles på et høyt nivå når de nå ligger 8,5 prosent over prisene i 2. kvartal 2016. Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er kr 2 710 000.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

Som en del av hovedprogrammet i Arendalsuka arrangerer NBBL boligdebatt i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Arendalsuka.

1,3 millioner norske hus og leiligheter blir stående tomme i ferien, ifølge reiselivsundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå. Mange av oss har en liten klump i magen når vi skal dra ifra boligen over en lengere periode. Her er noen nyttige tips for å sikre boligen din når du er bortreist.

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Borettslag og sameier kan søke støtte fra Enova til nye varmesentraler.

Regjeringen har fastsatt ny byggteknisk forskrift, TEK17, som skal erstatte TEK10. Målet er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. 

På denne tiden av året bruker mange formiddagen på terrassen eller i hagen for å nyte feriens fred og ro. Fred og ro for noen betyr å la barna få leke på trampolinen, mens mor og far leser en god bok. For andre inngår ikke støy fra trampolinen i det de kaller en rolig ettermiddag.

Eldre artikler

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap

Lina Støen

Lina Støen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Jeg er nettredaktør for NBBL. Ta kontakt med meg hvis du har innspill og forslag til saker vi kan bruke.

E-post: ls@nbbl.no
Mobil: 990 91 203
Tonje Hellevig
Kommunikasjonrådgiver
E-post: toh@nbbl.no
Mobil: 906 38 073