Politikerne har store ambisjoner om å ruste opp eksisterende boliger og bygninger til framtidens krav. Sterkere offentlige stimulanser må på plass for å få dette til.

Endringer i plan- og bygningsloven, Prop 149L har gått fra å bli lagt fram i statsråd 17. juni 2016, videre til olje- og energikomiteen, og høring i komiteen 15. desember 2016 hvor NBBL deltok. Torsdag 23. februar 2017 ble lovforslaget behandlet i Stortinget.

KOBBL- sjef går av
Direktør i KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) Sven O. Nylænder slutter med øyeblikkelig virkning etter samarbeidsproblemer med styret.

Airbnb og hyblifisering. Nabokrangling og trær til besvær. Endringer i eierseksjonsloven, IN-ordning og utfordringer i kombinerte sameier. Drøyt 50 deltagere fikk faglig påfyll på NBBLs boligjuskurs 14. og 15. februar.

I løpet av våren runder boligbyggelagene 1 million medlemmer. Boligbyggelagene er også størst i Norge på boligforvaltning.

Bor du i et borettslag eller boligsameie som har avsluttet en rehabilitering i 2016? Da kan du nominere boligselskapet til OBOS-prisen for rehabilitering og miljøtiltak. Premien er på 200.000 kroner, og påmeldingsfristen er 1. mars 2017. Alle typer boligselskaper kan delta, uavhengig av om de er forvaltet av OBOS eller ikke.

Interessen for leiligheter i Sarpsborg sentrum er ekstrem. Trygve Kristoffersen i SOBBL (Sarpsborg og Omegns boligbyggelag) forteller at folk ligger langflate etter leiligheter i det som blir byens neste store eiendomsprosjekt.

I 2016 fikk boligbyggelagene i overkant av 58 000 nye medlemmer. Det totale antall medlemmer er nå 990 000 og fjoråret ble femte året på rad med kraftig medlemsvekst.

I sin høringsuttalelse til nye tekniske forskrifter, TEK 17, støtter NBBL formålet om at det skal bli enklere og rimeligere å bygge og at regler som gjør det dyrere og unødvendig komplekst skal fjernes. 

I Regjeringens forslag til ny eierseksjonslov har man valgt å utsette en regulering av de uklarhetene og problemstillingene korttidsutleie kan skape i sameier. Departementets begrunnelse er at delingsøkonomiutvalget vil se på disse spørsmålene.

Eldre artikler

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap

Lina Støen

Lina Støen
Senior kommunikasjonsrådgiver

Jeg er nettredaktør for NBBL. Ta kontakt med meg hvis du har innspill og forslag til saker vi kan bruke.

E-post: ls@nbbl.no
Mobil: 990 91 203
Tonje Hellevig
Kommunikasjonrådgiver
E-post: toh@nbbl.no
Mobil: 906 38 073