Borettslagenes sikringsordning

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.

Sov bedre om natten!
Dersom du bor i et borettslag som er sikret i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS), kan du sove trygt om natten. Da er du med i en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Borettslagenes Sikringsordning (SBS) kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

Gunstigere finansiering
Det at borettslaget er med i Borettslagenes Sikringsordning, er også et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning. Det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån og bedre vilkår for deg som låntaker når du må ta opp lån for å kjøpe en bolig i borettslag.

Hvem kan være med i Borettslagenes Sikringsordning?
Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan forsikres i Borettslagenes Sikringsordning.

Alfabetisk oversikt over NBBLs medlemslag finner du her

Medlemskap kan enten tegnes individuelt av de enkelte borettslag, eller kollektivt gjennom boligbyggelaget de tilhører. Borettslag som søker om forsikring, kan ikke ha over 75 % fellesgjeld, og ellers må bestemmelsene i borettslagsloven være oppfylt. Borettslagenes Sikringsordning administrasjon foretar en individuell vurdering av alle borettslag som søker om forsikring for å sjekke om de overholder ordningens retningslinjer.

Hva blir dekket ved tap?
Dersom en andelseier utelater å betale sine felleskostnader i en periode, må boligen selges. Borettslagenses Sikringsordning kan dekke borettslagets tap på andelen utover det borettslaget får dekket via salget. Borettslagenes Sikringsordning erstatning begrenser seg til 24 måneders uteblitte felleskostnader og det er 10 % egenandel på tapserstatningen.
 

Kontakt oss

Sven Eric Dæhlin
  E-post:
  sed@nbbl.no
  Telefon:
  416 58 641
  Inger Lisbeth Bjørnø
   E-post:
   ilb@nbbl.no
   Telefon:
   993 81 207

   Når trygghet teller