Meld deg inn i ditt lokale boligbyggelag!

Det lønner seg å bli medlem!

925 000 personer er medlemmer i boligbyggelag tilsluttet NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund). Det betyr trygghet og profesjonalitet i tillegg til økonomisk gevinst å bo i et borettslag.

Forkjøpsrett
Den største fordelen som medlem i et boligbyggelag er forkjøpsrett til bolig. Medlemmer går foran andre i konkurransen om nye eller brukte boliger.  Les mer om forkjøpsrett i boligbyggelag

 

Send skjema