Artikler som inneholder 'Boligbygging'

NBBL i Dagsavisen: Staten må samordne seg selv

By- og tettstedsutforming vil dominere norsk politikk og samfunnsutvikling i årtier framover, men uten en samordnet stat blir det vanskelig å nå målet, skriver NBBLs Thor Eek i et debattinnlegg i Dagsavisen 23.6. Les hele innlegget her.

Forenkle oss til flere boliger?

I regjeringens nye boligstrategi understrekes viljen til raskere, enklere og billigere boligbygging – noe som innebærer en videreføring av pågående forenklingsstrategi.

Boligstrategi for økt boligbygging?

Regjeringen har varselet at den kommer med en boligstrategi før sommeren. NBBL forventer at det kommer konkrete tiltak for økt boligbygging.

NBBL deltok på innspillsmøte om TEK 17

NBBL deltok på innspillsmøte om TEK 17
Halvannet år før TEK17 skal ut på høring, inviterte Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og statsråd Jan Tore Sanner byggenæringen og andre berørte til innspillsmøte på Litteraturhuset 25.03. NBBLs Thor Eek understrekte at landets boligbyggelag hadde mye viktig å bidra med i slik prosess.

Statsråden lanserte nye energikrav i "Treet"

Verdens høyeste trehus fikk 16.2 besøk av statsråd Jan Tore Sanner. Statsråden brukte BOBs boligprosjekt i Bergen til å presentere nye energikrav til bygg.

Statlig styring eller lokal frihet?

- Politikere vil ha økt boligbygging, helt til dilemmaene dukker opp, sier Thor Eek i NBBL.
Eksempler på dilemmaer er jordvern, naboprotester, kommunegrenser, innsigelser og finansiering. Det kanskje aller største dilemmaet nasjonale politikere står overfor er statlig styring versus lokal frihet, mener Eek.

Husbanken svekkes

Husbanken svekkes
Det er beklagelig at Husbanken ikke fikk økt sin ramme i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Vi ser for tiden en klar nedgang i byggingen av nye boliger, noe som øker viktigheten av å styrke Husbankens rolle. Rammen burde vært økt opp til samme nivå som i fjor, dvs. med 5 mrd.

Husbanken er ingen gjøkunge

Husbanken er ingen gjøkunge
I Aftenposten 3. april stiller lederen for eiendomsmeglerne, Christian F. Dreyer, spørsmålet: Vil vi virkelig at Husbanken skal være hovedfinansieringskilden for boligbygging i Norge? Nei, mange av oss, inkludert Norske Boligbyggelag, ønsker ikke en slik situasjon, og det er heller ikke slik det er.

Regjeringen: Vil hindre innsigelser som gjør det vanskeligere å bygge

Regjeringen: Vil hindre innsigelser som gjør det vanskeligere å bygge
I følge NRK Østfold kommer Regjeringen med en pekefinger til fylkesmennene: Unngå innblanding i næringsutvikling og byggesaker! I et brev til samtlige fylkesmenn skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at de skal ta større hensyn til det lokale selvstyret.

Side1 av 7Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  Neste   Sist