Færre, men større boligbyggelag > Norske Boligbyggelag

Færre, men større boligbyggelag

Boligbyggelagene slår seg sammen for å bli sterkere. De siste ti årene har det vært 37 fusjoner - sist ut er Lillehammer og Omegns Boligbyggelag og Usbl.
Sterke boligbyggelag kan gi bedre tjenester til medlemmene, sier adm. dir. Thor Eek i NBBL (Foto Ospix/Tanya S.Wallin).

I 2000 var det 101 boligbyggelag her i landet, nå er tallet 64, viser en oversikt fra Norske Boligbyggelag, NBBL.

– De siste årene har det vært en svært tydelig utvikling mot tettere samarbeid og fusjoner. Det har ført til at boligbyggelagene ikke bare står sterkere når det gjelder bygging av nye boliger, men også i drift og forvaltning av eksisterende boliger, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL

Han regner med at det blir flere sammenslåinger.

– Fortsatt er det en del små, lokale boligbyggelag som har behov for å styrke seg. Vi ser også flere strategiske fusjoner mellom store boligbyggelag. Men om vi ender på 40 lag eller enda færre, er vanskelig å si.

Det siste fusjonsinitiativet er det Lillehammer og Omegns Boligbyggelag (LOBB) og Usbl som har tatt. Les mer om den planlagte fusjonen på Usbls nettsider.

Strategisk valg
Hamar og Omegn boligbyggelag er i ferd med å fusjonere med OBOS, landets desidert største boligbyggelag. Administrerende direktør Kjell Mage Brobakken i Hamar boligbyggelag mener det er naturlig å samarbeide utenfor det geografiske nærområdet.

– De gamle geografiske grensene mellom boligbyggelagene får mindre betydning. OBOS er ikke lenger bare i Osloområdet, men har fusjonert med boligbyggelag i Stavanger, Tønsberg og Fredrikstad. Boligbyggelaget Usbl, også med base i Oslo, har vokst kraftig gjennom fusjoner med lag i Vestfold og Stor-Oslo.

Dette er en fordel for medlemmene i boligbyggelagene, mener han.

– Fusjonene og den økte konkurransen gjør at vi blir mer kostnadsbevisste og effektive. Større lag gir muligheter for et mer omfattende tjenestespekter. Nå konkurrerer vi også med hverandre til fordel for medlemmene

Han er ikke redd for at det lokale særpreget skal forsvinne.

– Vi beholder kontoret på Hamar, og de som bor her skal fortsatt få den hjelpen de er vant til. Men vi håper at kvaliteten på tjenestene kan bli bedre når vi trekker veksler på ekspertisen og kompetansen i OBOS, sier Brobakken.

Nye muskler
Erfaringene til Horten boligbyggelag, som i 2009 fusjonerte med Usbl, er positive.

– Vi er blitt større og sterkere. Vi har fått den egenkapitalen, likviditeten og kompetansen som vi trenger, sier Rolf Mikaelsen, daglig leder i Usbl Horten.

Horten boligbyggelag hadde en solid posisjon og sto for nær halvparten av boligbyggingen i kommunen mer enn ti år. Likevel var det nødvendig å se seg om etter en alliansepartner.

– Vi var et lite boligbyggelag og hadde ikke økonomiske muskler til å tåle usolgte boliger eller å sitte med ledige tomter i dårlige tider. Vi hadde heller ingen mulighet til å sitte med kompetanse på alle de områdene storsamfunnet krever; HMS, informasjon, personalbehandling, regnskap, eiendomsmegling og datakompetanse, sier Mikaelsen.

Det lokale særpreget er fortsatt svært viktig.

– Våre 5000 beboere forventer at vi er der når de trenger det. De har hverdagsspørsmål som handler om alt fra felling av trær til irritasjon over naboens klesvask. Da må vi være der med vår lokalkunnskap, sier Rolf Mikaelsen.


Gi din vurdering: Article Rating

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv sortert på år