Unntak bare for studenter > Norske Boligbyggelag

Unntak bare for studenter

-Det er ikke bare studentboliger som er dyre å bygge universelt utformet. Alle mindre boliger rettet mot unge blir dyrere hvis de skal oppfylle alle krav til universell utforming, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL i en kommentar til regjeringens forslag om å lempe på kravet om universell utforming for studentboliger.
Unge på boligjakt blir møtt med høye priser. Thor Eek i NBBL ønsker at det skal bli billigere i bygge boliger rettet mot unge i etableringsfasen (foto: Ole Walter Jacobsen).

I april i fjor fikk studentsamskipnadene et unntak fra kravet om universell utforming for 80 prosent av boligene de bygger. Nå åpner regjeringen opp for å gjøre unntaket gjeldene for alle som bygger studentboliger.

-Ved å gi studentboliger dette fornuftige unntaket, signaliserer regjeringen at kravet er fordyrende og unødvendig om det skal bli bygd nok studentboliger.

Eek mener at tilsvarende unntak også bør innføres for de som bygger mindre boliger, der målgruppen for boligene er ungdom – ikke bare for ungdom i en studiesituasjon.

- Slik blir det rimeligere å bygge mindre boliger, og flere boliger det opplagt er behov for, understreker Thor Eek i NBBL.

 


Gi din vurdering: Article Rating

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv sortert på år