Har borettslaget høye oppvarmingskostnader?

Har borettslaget ditt oljefyringsanlegg med høye klimagassutslipp? Får dere ikke fjernvarme? Få konkrete råd på Naturvernforbundet og Oslo kommunes temakveld 20. mars!
Lønnealleén borettslag på Tveita i Oslo har kuttet de totale energikostnadene med en halv million årlig (foto: Terje Heiestad/Millimeter Press).

Bruker borettslaget ditt olje eller strøm til oppvarming, er forbedringspotensialet stort når det gjelder å få et mer miljøvennlig og moderne borettslag – og samtidig spare penger. Dersom borettslaget kvitter seg med oljefyringsanlegget unngås samtidig faren for oljelekkasje og kostbar opprensking.

Oljefri
Naturvernforbundet har startet prosjektet Oljefri for å hjelpe folk med å finne de rette løsningene for sine bygg. På nettsiden oljefri.no har forbundet lagt ut nyttig informasjon om energieffektivisering og miljøvennlig oppvarming. Her kan borettslag og sameier som er interessert i å bli oljefri bl.a. sende uforpliktende forespørsler til kvalitetssikrede og relevante bedrifter som kan bistå med den videre prosessen.

Temakveld for borettslag
Naturvernforbundet opplever at mange byggeiere som ikke kan få fjernvarme er usikre på hvilke alternativer som finnes. Sammen med Oslo kommune, USBL og Grønn Hverdag inviterer de derfor til åpen temakveld spesielt rettet mot styremedlemmer og beboere i borettslag.

På temakvelden vil det bli informert om mulige energikilder, om muligheten til å få støtte og lån fra Oslo kommunes klima- og energifond, og om hvordan man bør gå frem for å få alle beboerne med på å bli oljefri og spare energi.

Klikk her for påmelding og fullstendig program for temakvelden

Dato:    Tirsdag 20. mars 2012
Tid:       Kl.18:30-20:30 (stands fra kl. 18:00)
Sted:     Miljøhuset Grensen 9 B

 


Gi din vurdering: Article Rating