BSU – viktigere enn noen gang! > Norske Boligbyggelag

BSU – viktigere enn noen gang!

Roger Schjerva, statssekretær i Finansdepartementet, tok i VG 10. februar til orde for at det ikke er noe godt poeng å utvide BSU-ordningen. Den oppfatningen deler ikke Norske Boligbyggelag.
Adm. direktør Thor Eek i NBBL mener BSU-ordningen må styrkes (foto: Tanya S. Wallin).

- Med kravet til 15 % egenkapital ved kjøp av bolig som Finanstilsynet med velsignelse fra Finansdepartementet innførte med virkning fra 1. desember, er det enda viktigere at ungdom sparer, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.

Eek mener det gir feil signal på den ene siden å kreve høyere egenkapital ved kjøp av ny bolig, samtidig som man på den annen side ikke sørger for å tilrettelegge for og forbedre en av de beste spareordningene vi har.

Flest mulig boligeiere
Regjeringens uttalte mål er at det er ønskelig at flest mulig skal eie sin egen bolig. I den offentlige utredningen «Rom for alle» som ble overlevert statsråd Navarsete i august går et samlet utvalg inn for at også de vanskeligstilte i Norge bør stimuleres til å kjøpe og eie sin egen bolig. 

- Dette er en ytterligere understrekning av at eierlinjen i den norske velferdsmodellen har vært og er en suksess. For å realisere dette målet bør vi så langt som mulig legge forholdene til rette for at unge og vanskeligstilte skal få mulighet for å kjøpe seg en bolig. Da bør vi stimulere til økt sparing og styrke startlånordningen gjennom Husbanken, sier NBBL-direktøren. 

Ikke god nok ordning
At det ikke er flere enn hver fjerde som sparer i BSU-ordningen, som Schjerva sier, er ifølge Eek intet argument for å la være å utvide og forbedre ordningen, snarere tvert i mot.

- Det burde i stedet være et tall til bekymring. At den relativt beskjedne økningen i BSU- beløpene som fant sted i 2009 ikke førte til en storm av nye BSU-sparere burde ikke forundre mange.

BSU ordningen har relativt sett blitt langt mindre betydningsfull. I 1998 dekket det totale sparebeløp i ordningen 16 % av boligprisen for en 60 kvm bolig. I 2011 dekker det totale sparebeløpet kun 9 % av boligprisen for en tilsvarende bolig. Dette er landsgjennomsnittet. I pressområdene er forholdet enda dårligere.

- Sett på denne bakgrunn har Norske Boligbyggelag foreslått at det totale sparebeløp i BSU-ordningen fordobles til kr 300.000, og at årlig sparebeløp settes til kr 30.000. Et sparebeløp på 300.000 vil kunne dekke det krav til egenkapital som Finanstilsynet har satt for en bolig til 2 mill. kroner. Når staten innfører strenge krav til egenkapital for kjøp av bolig burde det være en selvfølge at staten samtidig sørger for best mulig tilrettelegging for økt sparing, avslutter Thor Eek i NBBL.


Gi din vurdering: Article Rating

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv sortert på år