Ikke rør 10-prosent regelen!

Førstegangskjøpere og lavtlønnede vil rammes hardt av Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglånsregler. Det finnes mer egnede tiltak for å stabilisere boligprisutviklingen enn å gjøre det enda vanskeligere å få kjøp seg et sted å bo. Derfor må bankenes fleksibilitetskvote på 10 prosent opprettholdes.

Ja til en mer aktiv boligpolitikk

Seks stortingsrepresentanter fra Ap har fremmet et Dokument 8 forslag om en mer aktiv boligpolitikk. Det har vært høring om representantforslaget i kommunal- og forvaltningskomiteen hvor NBBL deltok.

Statsbudsjett 2017: Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen.

NBBL representert ved Thor Eek og Bente Johansen kom med en rekke innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i forbindelse med høring om statsbudsjett 2017.

Velkommen til frokostmøte: Boligskapt ulikhet

Onsdag 30. november arrangerer NBBL sitt årlige frokostmøte på Grand Hotell, Oslo. Tema er boligskapt ulikhet.

Statsbudsjett 2017: Etterspørselen etter heistilskudd øker, men regjeringen kutter

I statsbudsjett 2016 ble det endelig opprettet en egen tilskuddsramme til heis i eldre lavblokker, og rammen var på 90 mill. kroner. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 kuttes dette til 70 mill. kroner.

Statsbudsjett 2017: Manglende boligpolitisk satsing

I en tid hvor de boligpolitiske utfordringene fyker oppover på den politiske dagsorden, legger regjeringen fram et budsjett som ikke signaliserer noen sterk vilje fra statlig hold til å bidra til større aktivitet i boligsektoren.

NBBL: Fortsatt høy prisvekst 

Prisen på borettslagsboliger økte 1,3 prosent i 3. kvartal. Det siste året har prisen på borettslagsboliger økt med 5,3 prosent. Det viser tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

NBBLs boligmarkedsrapport for 3. kvartal

Prisen på boliger i borettslag økte med 1,3 prosent i 3. kvartal. Siden nyttår har boligprisene økt med hele 6,1 prosent.

NBBL bidro på innspillsmøte om hvordan spare 10 TWh energi i eksisterende bygg innen 2030

Stortinget har besluttet at det skal spares 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030. NBBL inviterte derfor, sammen med BNL, Nelfo, Efo, Naturvernforbundet, Bellona og Zero, politikere og myndigheter til et innspillsmøte på fredag. Ulike aktører delte sine forslag til hvilke virkemidler som må til for å nå dette målet.

Side1 av 522Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist